AKZEPTABEL GEBRUIKSBELEID
Laatst bijgewerkt 21 september 2023
Deze Leidraad Aanvaardbaar Gebruik (Leidraad') deel uit van onze Gebruiksvoorwaarden (Wettelijke Voorwaarden') und sollte daher unter Berücksichtigung der wichtigsten rechtlichen Bestimmungen geleert werden: https://soursz.com/terms-of-use/ . Wenn Sie mit diesen rechtlichen Bestimmungen nicht einverstanden sind, können wir Ihnen unsere Dienste nicht zur Verfügung stellen. Wenn Sie diese Dienste in Anspruch nehmen, bedeutet dies, dass Sie diese rechtlichen Bestimmungen einhalten müssen.
Lees dit Beleid, dat op iedereen van toepassing is, zorgvuldig door:
(a) die Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen (wie in "Wettelijke voorwaarden" definiert)
(b) formulieren, materialen, toestemmingshulpmiddelen, opmerkingen, berichten en alle andere inhoud die beschikbaar is op de Services (Inhoud') de
(c) materiaal dat u bijdraagt aan de Services, met inbegrip van uploads, berichten, beoordelingen, openbaarmakingen, beoordelingen, opmerkingen, chats, enz. in forums, chatrooms, beoordelingen en aan alle interactieve diensten die ermee verbonden zijn ('Bijdrage‘).
WIE ZIJN WE
Wij zijn Swiss Creative Global Sàrl, handelend onder de naam Soursz (Bedrijf‘,'wij‘,Die', von'onze') een bedrijf geregistreerd in Zwitserland in Rue de la Lécheretta 21, Bulle 1630. Wir betreiben die Website soursz.com (deWebsite'), evenals alle anderen gerelateerde producten en diensten die verwijzen of een link bevatten naar dit Beleid (gezamenlijk deDienste‘ ).
NUTZUNG VON DIENSTEN
Wenn Sie den Service in Anspruch nehmen, garantieren wir Ihnen, dass Sie diesen Service und alle anderen Dienstleistungen in Anspruch nehmen können.
U erkent ook dat u dit niet mag doen:
 • Systematisch gegevens of andere inhoud van de Services ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • Die Nutzung der Dienste, d.h. die elektronische oder elektronische Verzahnung von Nutzernamen und/oder E-Mail-Adressen von Nutzern mit dem Zweck der Verzahnung einer bestimmten E-Mail, oder die Einrichtung von Nutzerkonten auf automatisierte Weise oder gegen Entgelt, ist unzulässig.
 • Beveiligingsgerelateerde functies van de Services omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren, met inbegrip van functies die het gebruik of kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen afdwingen op het gebruik van de Services en/of de Inhoud daarin.
 • Het ongeoorloofd framen van of links naar de Services.
 • Sie und andere Benutzer verpflichten sich, die geforderten Kontoinformationen, die für die Überwachung der Benutzer erforderlich sind, zu übermitteln, oder sie zu täuschen, um sie zu schützen.
 • Misbruik maken van onze Services, inclusief onze ondersteunende diensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.
 • Deelnemen aan geautomatiseerd gebruik van de Services, zoals het gebruik van scripts voor het verzenden van opmerkingen of berichten, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 • De Services of de aangesloten netwerken of Services verstoren of onnodig belasten.
 • Proberen zich voor te doen as een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker gebruiken.
 • Die über die Dienste vermittelten Informationen dürfen nicht benutzt werden, um eine andere Person zu verletzen oder zu schädigen.
 • Die Dienstleistungen dürfen nicht als Gegenleistung für eine Absprache mit uns oder für eine inkomstengenerierende oder kommerzielle Nutzung der Dienstleistungen und/oder der Wohnung in Anspruch genommen werden.
 • Het ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software die deel uitmaakt van de Services of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Services, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 • Pogingen om maatregelen van de Services te omzeilen die zijn ontworpen om toegang tot de Services of een deel van de Services te voorkomen of te beperken.
 • Onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van enig deel van de Services aan u, lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen.
 • Het auteursrecht of andere eigendomsrechten van Inhoud verwijderen.
 • Die Software des Dienstes kann kopiert oder angepasst werden, ohne dass Flash, PHP, HTML, JavaScript oder andere Codes verwendet werden müssen.
 • Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of overbrengen (of pogen te uploaden of over te brengen), met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het voortdurend posten van herhalende tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Services door een partij verstoort of het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de Services wijzigt, aantast, verstoort, wijzigt of verstoort.
 • Uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) of materiaal dat fungeert as een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot clear graphics interchange formats ('gifs'), 1×1 pixels, web bugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid as 'spyware' of 'passieve verzamelmechanismen' of 'pcms').
 • Unter Berücksichtigung dessen, was das Ergebnis von Standardmaschinen- oder Internetbrowsergebruik sein kann, werden keine automatisierten Systeme gebaut, lanciert, aufgesetzt oder verspreizt, die jedoch nicht mit Spiders, Robots, Suchprogrammen, Scrapers oder Offline-Lesern, die auf die Dienste zugreifen, oder mit selbstentwickelten Skripten oder anderer Software verbunden sind.
 • Ons en/of de Services in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden, naar onze mening.
 • De Services gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Een aankoopagent of inkoper gebruiken om aankopen te doen via de Services.
 • Uw profiel verkopen of anderszins overdragen.
RICHTLIJNEN GEMEENSCHAP/FORUM
BIJDRAGEN
In diesem Beleid wird der Begriff "Bijdrage" verwendet:
 • gegevens, informatie, software, tekst, code, muziek, scripts, geluid, afbeeldingen, foto's, video's, tags, berichten, interactieve functies of andere materialen die u op enigerlei wijze op of via de Services plaatst, deelt, uploadt, indient of anderszins verstrekt; of
 • alle anderen Inhalte, Materialien oder Gebote, die Sie von Swiss Creative Global Sàrl verstrekt haben oder die Sie im Kader der Dienste verwendet haben.
In einigen Bereichen der Services können Benutzer Bijdragen uploaden, verzenden oder platzieren. Wir können, sind aber nicht dazu verpflichtet, die Dokumente, die über die Services geleverd wurden, zu ordnen oder zu moderieren, und wir lassen unsere Unterstützung für Verliese oder Schade als Folge der Beendigung dieser Beleidigung durch einen unserer Benutzer zu. Melden Sie uns eine Beschwerde, von der Sie glauben, dass sie zu dieser Beschwerde führt; wir können keine eigenen Gründe für eine Beschwerde angeben, die nicht mit dieser Beschwerde übereinstimmt.
U garandeert dat:
 • u de maker en eigenaar bent van of beschikt over de noodzakelijke licenties, rights, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen om uw Bijdragen te gebruiken en ons, de Services en andere gebruikers van de Services te machtigen om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die wordt beoogd door de Services en dit Beleid;
 • al uw Bijdragen voldoen aan de toepasselijke wetgeving en origineel en waarheidsgetrouw zijn (as ze uw mening of feiten weergeven);
 • het maken, verspreiden, verzenden, publiekelijk tonen of uitvoeren, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen geen inbreuk maken en zullen maken op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of morele rechten van derden; en
 • u de verifieerbare toestemming, vrijgave en/of toestemming hebt van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die wordt overwogen door de Diensten en dit Beleid.
U stemt er ook mee in dat u geen Bijdragen (of delen daarvan) zult plaatsen, verzenden of uploaden die:
 • in strijd is met toepasselijke wetten, regelgeving, gerechtelijk bevel, contractuele verplichting, dit beleid, onze wettelijke voorwaarden, een wettelijke plicht, of die fraude of illegale activiteiten bevordert of vergemakkelijkt;
 • lasterlijk, obsceen, beledigend, haatdragend, beledigend, intimiderend, intimiderend, beledigend of bedreigend is voor een persoon of groep;
 • onjuist, onnauwkeurig of misleidend is;
 • materiaal bevat over seksueel misbruik van kinderen, of in strijd is met toepasselijke wetgeving inzake kinderpornografie of anderszins bedoeld is om minderjarigen te beschermen;
 • materiaal bevat waarin om persoonlijke informatie wordt gevraagd van personen jonger dan 18 jaar of waarin personen jonger dan 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier worden uitgebuit;
 • geweld promoot, de gewelddadige omverwerping van een regering voorstaat, of aanzet tot, aanmoedigt tot of dreigt met fysiek letsel tegen een ander;
 • obsceen, onzedelijk, wulps, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, seksueel expliciet materiaal bevat of anderszins verwerpelijk is (zoals door ons bepaald);
 • diskriminierend ist auf der Grundlage von Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Nationalität, Behinderung, sexueller Orientierung oder Lebenserwartung;
 • iemand pest, intimideert, vernedert oder beledigt;
 • iemand promoot, faciliteert oder helpt bij het promoten en faciliteren van terroristische daden;
 • inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of publiciteits- of privacyrechten van derden, of iemand helpt bij het inbreuk maken op deze rechten;
 • bedenklich ist, dass Ihre Identität oder Ihre Verbindung zu einer Person vereitelt wird oder dass jemand Sie in Ihrer Beziehung zu uns in die Irre führt oder Ihnen vorgaukelt, dass der Vertrag von einer anderen Person als Ihnen unterzeichnet wurde;
 • ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of other vormen van aansporing bevat waarvoor is 'betaald', hetzij met een geldelijke vergoeding of in natura; of
 • een verkeerde voorstelling geeft van je identiteit of van wie de Bijdrage afkomstig is.
EINE VERÄNDERUNG DIESES LEIDENS MELDEN
Wir können, sind aber nicht verpflichtet, die Dokumente, die in den Diensten geleverd wurden, zu ordnen oder zu moderieren, und wir lehnen es ab, unsere Zustimmung zu verlies oder zu verletzen, wenn einer unserer Benutzer diese Dokumente verändert.
Als u van mening bent dat een Inhoud of Bijdrage:
 • schending van dit beleid, ga naar https://soursz.com/help of raadpleeg de contactgegevens onderaan dit document om ons te laten weten welke Inhoud of Bijdrage in strijd is met dit Beleid en waarom; of
 • inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, bekijk dan onze Juridische voorwaarden voor informatie over onze meldingsprocedure voor auteursrechtschendingen hier: https://soursz.com/terms-of-use/ .
Wir können den Inhalt eines solchen Beleidigungsschreibens nicht ändern.
GEVOLGEN VAN HET SCHENDEN VAN DIT BELEID
Die Folgen des Schenkens dieses Dienstes sind abhängig von der Ernsthaftigkeit des Schenkens und der Geschiedenheit des Dienstleistenden:
Wir können Ihnen in einigen Fällen einen Warteschleifenwechsel gewähren und / oder die einschränkenden Bedingungen verwirken, aber wenn Ihre Einmischung ernsthaft ist oder wenn Sie Ihre Wünsche und diese Bedingung erfüllen, behalten wir uns das Recht vor, Ihren Zugang zu unseren Diensten und deren Nutzung zu beschränken oder zu begründen und, falls dies nicht der Fall ist, Ihr Konto zu sperren. Wir können auch rechtswidrige Handlungen auf dem Spielfeld oder gerechte Handlungen anordnen, wenn wir der Meinung sind, dass ein hohes Risiko für eine Person oder eine Bedrohung für den offenen Schutz besteht.
Wir verweigern unsere Unterstützung für alle Handlungen, die wir als Reaktion auf eine der von uns durchgeführten Veranstaltungen zu diesem Thema vornehmen können.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Swiss Creative Global Sàrl ist nicht verpflichtet, die Aktivitäten der Benutzer zu kontrollieren, und wir verzichten auf die Möglichkeit, die Dienste der Benutzer zu missbrauchen. Swiss Creative Global Sàrl ist nicht verantwortlich für den Inhalt der Dienste, der von den Benutzern erstellt, bearbeitet, veröffentlicht, versandt oder über die Dienste vertrieben wird, und ist nicht verpflichtet, die Inhalte zu bewachen oder zu bearbeiten. Als Swiss Creative Global Sàrl zich ervan bewust wordt dat een dergelijke Content of Bijdrage in strijd is met dit Beleid, kan Swiss Creative Global Sàrl, naast het verwijderen van dergelijke Content of Bijdrage en het blokkeren van uw account, aangifte doen bij de politie of een bevoegde regelgevende instantie. Die Swiss Creative Global Sàrl darf Personen, die nicht mit der Swiss Creative Global Sàrl für die Nutzung der Dienste verbunden sind, nicht anders als in dieser Beleidigung angegeben verpflichten.
WIE KÖNNEN SIE MIT UNS WEGEN DIESER ANGELEGENHEIT KONTAKT AUFNEHMEN?
Wenn Sie keine Fragen oder Anmerkungen zu einer problematischen Anfrage haben, können Sie sich mit uns in Verbindung setzen:
Online-Kontaktformulierer: https://soursz.com/help