ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΔΕΚΤΉΣ ΧΡΉΣΗΣ
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 21, 2023
Η παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης ("Πολιτική") αποτελεί μέρος των Όρων Χρήσης ("Νομικοί Όροι") και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαβάζεται παράλληλα με τους κύριους Νομικούς Όρους: https://soursz.com/terms-of-use/ . Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Νομικούς Όρους, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Η συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών μας συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων Νομικών Όρων.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική που ισχύει για όλους και όλες:
(α) χρήσεις των Υπηρεσιών μας (όπως ορίζονται στους "Νομικούς Όρους")
(β) φόρμες, υλικά, εργαλεία συναίνεσης, σχόλια, αναρτήσεις και κάθε άλλο περιεχόμενο που διατίθεται στις Υπηρεσίες("Περιεχόμενο") και
(γ) το υλικό που συνεισφέρετε στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μεταφόρτωσης, δημοσίευσης, αναθεώρησης, αποκάλυψης, αξιολόγησης, σχολίων, συνομιλίας κ.λπ. σε οποιοδήποτε φόρουμ, chats, κριτικές και σε οποιεσδήποτε διαδραστικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτές ("Συνεισφορά“).
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Είμαστε η Swiss Creative Global Sàrl, που δραστηριοποιείται ως Soursz ("Εταιρεία“,"εμείς“,"εμάς" ή"μας"), εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελβετία στη διεύθυνση Rue de la Lécheretta 21, Bulle 1630. Διαχειριζόμαστε τον ιστότοπο soursz.com (ο"Ιστότοπος"), καθώς και οποιαδήποτε άλλα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες που παραπέμπουν ή παραπέμπουν στην παρούσα Πολιτική (συλλογικά, οι"Υπηρεσίες“).
ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, εγγυάστε ότι θα συμμορφώνεστε με την παρούσα Πολιτική και με όλους τους ισχύοντες νόμους.
Αναγνωρίζετε επίσης ότι δεν μπορείτε:
 • Να ανακτάτε συστηματικά δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες για να δημιουργήσετε ή να καταρτίσετε, άμεσα ή έμμεσα, συλλογή, συλλογή, βάση δεδομένων ή κατάλογο χωρίς την έγγραφη άδειά μας.
 • Να κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρηστών ή/και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα με σκοπό την. αποστολή μη ζητηθέντων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδείς προφάσεις.
 • Να παρακάμψετε, απενεργοποιήσετε ή με άλλο τρόπο να παρέμβετε σε λειτουργίες των Υπηρεσιών που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε. Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση των Υπηρεσιών ή/και του Περιεχομένου που περιέχεται σε αυτές.
 • Να προβείτε σε μη εξουσιοδοτημένη πλαισίωση ή σύνδεση με τις Υπηρεσίες.
 • Να εξαπατάτε, να εξαπατάτε ή να παραπλανάτε εμάς και άλλους χρήστες, ιδίως σε οποιαδήποτε προσπάθεια να μάθετε ευαίσθητες πληροφορίες λογαριασμού, όπως κωδικούς πρόσβασης χρηστών.
 • Να κάνετε ακατάλληλη χρήση των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υποστήριξης, ή να υποβάλλετε ψευδείς αναφορές για κατάχρηση ή παραπτώματα.
 • Να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση των Υπηρεσιών, όπως η χρήση σεναρίων για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων ή η χρήση οποιουδήποτε εργαλείου εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.
 • Να παρεμβαίνετε, να διαταράσσετε ή να δημιουργείτε αδικαιολόγητη επιβάρυνση στις Υπηρεσίες ή στα δίκτυα ή στις συνδεδεμένες Υπηρεσίες.
 • Προσπαθείτε να υποδυθείτε άλλον χρήστη ή πρόσωπο ή να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη άλλου χρήστη.
 • Να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε πληροφορία που λαμβάνετε από τις Υπηρεσίες για να παρενοχλήσετε, να κακοποιήσετε ή να βλάψετε άλλο πρόσωπο.
 • Να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας για να μας ανταγωνιστείτε ή να χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις Υπηρεσίες ή/και το Περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας εσόδων ή εμπορική επιχείρηση.
 • Να αποκρυπτογραφήσετε, να αποσυμπιέσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να ανακατασκευάσετε οποιοδήποτε λογισμικό που περιλαμβάνει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί μέρος των Υπηρεσιών, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Προσπαθείτε να παρακάμψετε οποιαδήποτε μέτρα των Υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν ή να περιορίσουν την πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών.
 • Να παρενοχλείτε, να ενοχλείτε, να εκφοβίζετε ή να απειλείτε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους πράκτορές μας που ασχολούνται με την παροχή οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών σε εσάς.
 • Να διαγράψετε την ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε Περιεχόμενο.
 • Αντιγράφετε ή προσαρμόζετε το λογισμικό των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του Flash, της PHP, της HTML, της JavaScript ή άλλου κώδικα.
 • Ανεβάζετε ή μεταδίδετε (ή επιχειρείτε να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε) ιούς, δούρειους ίππους ή άλλο υλικό, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης κεφαλαίων γραμάτων και του spamming (συνεχής ανάρτηση επαναλαμβανόμενου κειμένου), το οποίο παρεμποδίζει την απρόσκοπτη χρήση και απόλαυση των Υπηρεσιών από οποιοδήποτε μέρος ή τροποποιεί, βλάπτει, διαταράσσει, αλλοιώνει ή παρεμβαίνει στη χρήση, τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες, τη λειτουργία ή τη συντήρηση των Υπηρεσιών.
 • Να ανεβάζετε ή να μεταδίδετε (ή να επιχειρείτε να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε) οποιοδήποτε υλικό που λειτουργείως παθητικός ή ενεργός μηχανισμός συλλογής ή μετάδοσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σαφών μορφών ανταλλαγής γραφικών ("gifs"), εικονοστοιχείων 1×1, web bugs, cookies ή άλλων παρόμοιων συσκευών (που μερικές φορές αναφέρονται ως "spyware" ή "παθητικοί μηχανισμοί συλλογής" ή "pcms").
 • Εκτός από το αποτέλεσμα της συνήθους χρήσης μηχανών αναζήτησης ή προγραμμάτων περιήγησης στο Διαδίκτυο, χρήση, έναρξη, ανάπτυξη ή διανομή οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου συστήματος, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε spider, robot, cheat utility, scraper ή lector offline που έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες, ή χρήση ή έναρξη οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου script ή άλλου λογισμικού.
 • Να δυσφημίζετε, να αμαυρώνετε ή να βλάπτετε με άλλο τρόπο, κατά τη γνώμη μας, εμάς ή/και τις Υπηρεσίες.
 • Να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με τρόπο που δεν συνάδει με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.
 • Χρησιμοποιείτε έναν αντιπρόσωπο αγορών ή έναν αντιπρόσωπο αγορών για να κάνετε αγορές στις Υπηρεσίες.
 • Να πουλήσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο το προφίλ σας.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ/ΦΌΡΟΥΜ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ
Στην παρούσα Πολιτική, ο όρος "συνεισφορά" σημαίνει:
 • οποιαδήποτε δεδομένα, πληροφορίες, λογισμικό, κείμενο, κώδικας, μουσική, σενάρια, ήχος, γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, ετικέτες, μηνύματα, διαδραστικές λειτουργίες ή άλλο υλικό που δημοσιεύετε, μοιράζεστε, ανεβάζετε, υποβάλλετε ή παρέχετε με οποιονδήποτε τρόπο στις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών, ή
 • οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, υλικό ή δεδομένα που παρέχετε στην Swiss Creative Global Sàrl ή χρησιμοποιείτε με τις Υπηρεσίες.
Ορισμένες περιοχές των Υπηρεσιών ενδέχεται να επιτρέπουν στους χρήστες να μεταφορτώνουν, να μεταδίδουν ή να αναρτούν Συνεισφορές. Μπορούμε, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επανεξετάζουμε ή να μετριάζουμε τις Συνεισφορές που γίνονται στις Υπηρεσίες, και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη μας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την παραβίαση της παρούσας Πολιτικής από οποιονδήποτε χρήστη μας. Παρακαλούμε να αναφέρετε οποιαδήποτε Συνεισφορά που πιστεύετε ότι παραβιάζει την παρούσα Πολιτική- ωστόσο, θα αποφασίσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, αν μια Συνεισφορά παραβιάζει πράγματι την παρούσα Πολιτική.
Εγγυάστε ότι:
 • είστε ο δημιουργός και ιδιοκτήτης ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συναινέσεις, αποδεσμεύσεις και δικαιώματα για να χρησιμοποιήσετε και να εξουσιοδοτήσετε εμάς, τις Υπηρεσίες και άλλους χρήστες των Υπηρεσιών να χρησιμοποιήσουν τις Συνεισφορές σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τις Υπηρεσίες και την παρούσα Πολιτική,
 • όλες οι Συνεισφορές σας συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και είναι πρωτότυπες και αληθινές (εάν αντιπροσωπεύουν τη γνώμη ή τα γεγονότα σας),
 • η δημιουργία, διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή ή εκτέλεση και η πρόσβαση, λήψη ή αντιγραφή των Συνεισφορών σας δεν παραβιάζουν και δεν θα παραβιάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών ή ηθικών δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου και
 • διαθέτετε την επαληθεύσιμη συγκατάθεση, αποδέσμευση ή/και άδεια κάθε αναγνωρίσιμου ατόμου στις Συνεισφορές σας για τη χρήση του ονόματος ή της εικόνας κάθε τέτοιου αναγνωρίσιμου ατόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη και χρήση των Συνεισφορών σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τις Υπηρεσίες και την παρούσα Πολιτική.
Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα δημοσιεύετε, μεταδίδετε ή μεταφορτώνετε οποιαδήποτε Συνεισφορά (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) που:
 • παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, δικαστικές αποφάσεις, συμβατικές υποχρεώσεις, την παρούσα Πολιτική, τους Νομικούς μας Όρους, νομικές υποχρεώσεις ή προωθεί ή διευκολύνει απάτη ή παράνομες δραστηριότητες,
 • είναι δυσφημιστικό, άσεμνο, προσβλητικό, μισαλλόδοξο, προσβλητικό, εκφοβιστικό, εκφοβιστικό, καταχρηστικό ή απειλητικό για οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα,
 • είναι ψευδής, ανακριβής ή παραπλανητική,
 • περιλαμβάνει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή παραβιάζει οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την παιδική πορνογραφία ή με άλλο τρόπο που αποσκοπεί στην προστασία των ανηλίκων,
 • περιέχει οποιοδήποτε υλικό που ζητά προσωπικές πληροφορίες από άτομα κάτω των 18 ετών ή εκμεταλλεύεται άτομα κάτω των 18 ετών με σεξουαλικό ή βίαιο τρόπο,
 • προωθεί τη βία, υποστηρίζει τη βίαιη ανατροπή οποιασδήποτε κυβέρνησης ή υποκινεί, ενθαρρύνει ή απειλεί με σωματική βλάβη κάποιον άλλον,
 • είναι άσεμνο, πρόστυχο, λάγνο, βρώμικο, βίαιο, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, περιέχει υλικό σεξουαλικού περιεχομένου ή είναι με άλλο τρόπο ανεπιθύμητο (όπως καθορίζεται από εμάς),
 • αποτελεί διάκριση λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας,
 • εκφοβίζει, εκφοβίζει, ταπεινώνει ή προσβάλλει οποιοδήποτε πρόσωπο,
 • προωθεί, διευκολύνει ή βοηθά οποιονδήποτε στην προώθηση και διευκόλυνση τρομοκρατικών πράξεων,
 • παραβιάζει ή βοηθάει οποιονδήποτε να παραβιάσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα δημοσιότητας ή προστασίας της ιδιωτικής ζωής τρίτων,
 • είναι παραπλανητική, παραποιεί την ταυτότητα ή τη σχέση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο ή/και παραπλανά οποιονδήποτε ως προς τη σχέση σας με εμάς ή υπονοεί ότι η Συνεισφορά έγινε από κάποιον άλλον εκτός από εσάς,
 • περιέχει μη ζητηθείσα ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, υλικό προώθησης, συστήματα πυραμίδας, αλυσιδωτές επιστολές, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, μαζική αλληλογραφία ή άλλες μορφές προσέλκυσης που έχουν "πληρωθεί", είτε με χρηματική αποζημίωση είτε σε είδος- ή
 • παραποιεί την ταυτότητά σας ή από ποιον προέρχεται η Συνεισφορά.
ΑΝΑΦΟΡΆ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ
Μπορούμε, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επανεξετάζουμε ή να μετριάζουμε τις Συνεισφορές που γίνονται στις Υπηρεσίες και αποκλείουμε ρητά την την. ευθύνη μας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την παραβίαση της παρούσας Πολιτικής από οποιονδήποτε από τους χρήστες μας.
Εάν θεωρείτε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή Συνεισφορά:
 • παραβίαση της παρούσας Πολιτικής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://soursz.com/help , ή ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας στο κάτω μέρος του παρόντος εγγράφου για να μας ενημερώσετε ποιο Περιεχόμενο ή Συνεισφορά παραβιάζει την παρούσα Πολιτική και γιατί, ή
 • παραβιάζετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, παρακαλούμε δείτε τους Νομικούς Όρους για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αναφοράς παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων εδώ: https://soursz.com/terms-of-use/ .
Θα καθορίσουμε εύλογα αν ένα Περιεχόμενο ή μια Συνεισφορά παραβιάζει την παρούσα Πολιτική.
ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ
Οι συνέπειες για την παραβίαση της Πολιτικής μας ποικίλλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραβίασης και το ιστορικό του χρήστη στις Υπηρεσίες, ενδεικτικά:
Μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να σας προειδοποιήσουμε ή/και να αφαιρέσουμε τη συνεισφορά που παραβιάζει, ωστόσο, αν η παραβίαση είναι σοβαρή ή αν συνεχίσετε να παραβιάζετε τους Νομικούς μας Όρους και την παρούσα Πολιτική, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες μας και τη χρήση τους και, κατά περίπτωση, να απενεργοποιήσουμε το λογαριασμό σας. Μπορούμε επίσης να ειδοποιήσουμε τις αρχές επιβολής του νόμου ή να κινήσουμε νομικές διαδικασίες εναντίον. σας όταν πιστεύουμε ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για ένα άτομο ή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.
Αποκλείουμε την ευθύνη μας για όλες τις ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προβούμε ως απάντηση σε οποιαδήποτε από τις δικές σας παραβιάσεις της παρούσας Πολιτικής.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Swiss Creative Global Sàrl δεν υποχρεούται να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των χρηστών και αποποιείται κάθε ευθύνη για την κακή χρήση των Υπηρεσιών από οποιονδήποτε χρήστη. Η Swiss Creative Global Sàrl δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε χρήστη ή άλλο Περιεχόμενο ή Συνεισφορά που δημιουργείται, διατηρείται, αποθηκεύεται, μεταδίδεται ή είναι προσβάσιμο στις ή μέσω των Υπηρεσιών και δεν υποχρεούται να παρακολουθεί ή να ασκεί οποιονδήποτε συντακτικό έλεγχο επί του εν λόγω υλικού. Εάν η Swiss Creative Global Sàrl αντιληφθεί ότι οποιοδήποτε τέτοιο Περιεχόμενο ή Συνεισφορά παραβιάζει την παρούσα Πολιτική, η Swiss Creative Global Sàrl μπορεί, εκτός από την αφαίρεση του εν λόγω Περιεχομένου ή Συνεισφοράς και το μπλοκάρισμα του λογαριασμού σας, να καταγείλει την παραβίαση αυτή στην αστυνομία ή στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική, η Swiss Creative Global Sàrl αποποιείται κάθε υποχρέωσης έναντι οποιουδήποτε πρου δεν έχει συνάψει συμφωνία με την Swiss Creative Global Sàrl για τη χρήση των Υπηρεσιών.
ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΕΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ;
Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις ή σχόλια ή επιθυμείτε να αναφέρετε προβληματικό Περιεχόμενο ή Συνεισφορά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω:
Ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας: https://soursz.com/help