سیاست کوکی
آخرین به روز رسانی در 21 سپتامبر 2023
این خطمشی کوکی توضیح میدهد که چینه Swiss Creative Global Sàrl (" شرکت "، " ما "، " ما " و " ما ") از کوکیهاو فناوریهای مشابه برای شناسایی شما هنگام بازدید از وبسایت ما استفاده میکند. https://soursz.com (” سایت اینترنتی "). توضیح میدهد که این فناوریها چیست و چرا از آنها استفاده میکنیم، و همچین حقوق شما برای کنترل استفاده ما از آنها را توضیح میدهد.
در برخی موارد ممکن است از کوکیها بری جمعآوری اطلاعات شخصی استفاده کنیم،یا اگر آنها را با اطلاعات دیگر ترکیب کنیم،به اطلاعات شخصی تبدیل میشود.
کوکی ها چیست؟
کوکیه ها فایل های داده کوچیه هستند که هنگام بازدید از یکوب سایت رویرایه یا دستگاهتلفن همراه شماقرار مییرند. کوکیها بهطور گسترده توسط صاحبان وبسایت به منظور کارآمد کردن وبسایتهایشان، یا کارآمدتر کار کردن و همچنین ارائه اطلاعات گزارش استفاده میشوند.
کوکیهی تنظیمشده توسط مالک وبسایت (در این مورد، Swiss Creative Global Sàrl) "کوکیهی شخص اول" نامیده میشوند. کوکیهای که توسط اشخاصی غیر از مالک وبسایت تنظیم میشوند، "کوکیهای شخص ثالث" نامیده میشوند. کوکیهای شخص ثالث امکان ارائه ویژگیهای یا عملکردهای شخص ثالث را در وبسایت یا از طریق آن فراهم میکند (مانند تبلیغات، محتوای تعاملیو تجزیهو تحلیل). طرفهایی که این کوکیهای شخص ثالث را تنظیم میکند میتواند رایانه شما را هم هنگام بازدید از وبسایت مورد نظر و هم هنگام بازدید از وبسایتهای خاص دیگر تشخیص دهند.
چرا از کوکی ها استفاده می کنیم؟
ما به چند دلیل از کوکی های شخص اول و شخص ثالث استفاده می کیم. برخی از کوکیها به دلایل فنی بری عملکرد وبسایت ما مورد نیاز هستند، و ما از آنها به عنوان کوکیهی "ضروری" یا "کاملا ضروری" یاد میکیم. کوکیهای دیگر نیز ما را قادر میسازند تا علایق کاربران خود را ردیابیو هدف قراردهیم تا تجربه را در ویژگیهای آنلاین خود افزایشدهیم. اشخاص ثالث از طریق وب سایت ما کوکی ها را برای تبلیغات، تجزیه و تحلیل و اهداف دیگر ارائه می دهند. این با جزئیات بیشتر در زیر توضیح داده شده است.
چگونه می توانم کوکی ها را کنترل کنم؟
شما حق دارید تصمیم بگیرید که کنید ها را بپذیریدیا رد کنید. با تنظیم تنظیمات برگزیده خود در مدیر رضایت کوکی می توانید از حقوق کوکی خود استفاده کید. مدیر رضایت کوکی به شما امکن می دهد دسته بندی کوکی هایی را که می پذیریدیا رد می کنید انتخاب کنید. کوکی های ضروری را نمی توان رد کرد زیرا برای ارائه خدمات به شما کاملاً ضروری هستند.
مدیر رضایت کوکی را میتوانید در بنر اعلانو در وب سایت ما پیدا کنید. اگر کوکیها را رد کنید، همچنان میتوانید از وبسایت ما استفاده کنید، اگرچه ممکن است دسترسی شما به برخی از عملکردها و مناطق وبسایت ما محدود بشد. همچنین میتوانید کنترلهای مرورگر وب خود را برای پذیرش یا رد کوکیها تنظیمیا اصلاح کنید.
انواع خاصی از کوکیهای شخص اول و شخص ثالث که از طریق وبسایت ما ارائه میشوند و اهدافی که انجام میدهند در جدول زیر توضیح داده شده است (لطفاً توجه داشته باشید که کوکیهی خاص ارائهشده ممکن استبسته بهویژگیهای آنلاین خاصی که بازدید میکنید متفاوتباشد):

تجزیه و تحلیل و کوکی های سفارشی سازی:

این کوکیها اطلاعاتی را جمعآوری میکند که به صورت انبوه استفاده میشوند انبوه انبوه استفاده میشوند انبوه انبوه از وبسایت ما استفاده میشود یا کمپینهای بازاریابی ما چقدر مؤثر هستند، یا به ما کمک میکندتا وبسایت خود رابریشما سفارشیی کنیم.

نام: g.gif
هدف: __________
ارائه دهنده: pixel.wp.com
سرویس: __________
کشور: ایالات متحده
نوع: pixel_tracker
منقضی می شود در: جلسه
نام: _GA
هدف: شناسه خاصی را که برای بدست آوردن داده هایی در مورد استفاده از وب سایت توسط کاربر استفاده می شود، ثبت می کند
ارائه دهنده: .soursz.com
سرویس: Google Analytics Lihat Kebijakan Privasi Layanan
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: 1 سال 1 ماه 4 روز
نام: _GA_#
هدف: برای متمایز کردن تک تک کاربران با استفاده از تعیین یک شماره تولید شده تصادفی به عنوان شناسه مشتری استفاده می شود که امکان محاسبه بازدیدها و جلسات را فراهم می کند.
ارائه دهنده: .soursz.com
سرویس: Google Analytics Lihat Kebijakan Privasi Layanan
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: 1 سال 1 ماه 4 روز

کوکی های تبلیغاتی:

این کوکیها برای مرتبطتر کردن پیامهای تبلیغاتی به شما استفاده میشوند. آنها عملکردهایی ماند جلوگیری از نمیش مجددیک آگهی مشابه، اطمینان از نمیش صحیح تبلیغات بری تبلیغ کنندگانو در برخی موارد انتخاب تبلیغات بر اساس علایق شما را انجام می دهند.

نام: _fbp
هدف: پیکسل ردیابی فیس بوک برای شناسای بازدیدکنندگان برای تبلیغات شخصی سازی شده استفاده می شود.
ارائه دهنده: soursz.com
سرویس: سیاست حفظ حریم خصوصی سرویس مشاهده فیس بوک
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: 6 روز
نام: _fbp
هدف: پیکسل ردیابی فیس بوک برای شناسای بازدیدکنندگان برای تبلیغات شخصی سازی شده استفاده می شود.
ارائه دهنده: .soursz.com
سرویس: سیاست حفظ حریم خصوصی سرویس مشاهده فیس بوک
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: 2 ماه 29 روز

کوکی های طبقه بندی نشده:

اینها کوکی هایی هستند که هنوز دسته بندی نشده اند. ما در حال طبقه بندی این کوکی ها با کمک ارائه دهندگان آنها هستیم.

نام: pysTrafficSource
هدف: __________
ارائه دهنده: soursz.com
سرویس: __________
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: 6 روز
نام: pys_start_session
هدف: __________
ارائه دهنده: soursz.com
سرویس: __________
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: جلسه
نام: last_pysTrafficSource
هدف: __________
ارائه دهنده: soursz.com
سرویس: __________
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: 6 روز
نام: pys_kunjungan_pertama
هدف: __________
ارائه دهنده: soursz.com
سرویس: __________
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: 6 روز
نام: pys_session_limit
هدف: __________
ارائه دهنده: soursz.com
سرویس: __________
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: 59 دقیقه
نام: last_pys_landing_page
هدف: __________
ارائه دهنده: soursz.com
سرویس: __________
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: 6 روز
نام: wpEmojiSettingsSupports
هدف: __________
ارائه دهنده: soursz.com
سرویس: __________
کشور: ایالات متحده
نوع: html_session_storage
منقضی می شود در: جلسه
نام: cf_clearance
هدف: __________
ارائه دهنده: .soursz.com
سرویس: __________
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: 11 ماه 30 روز
نام: pys_landing_page
هدف: __________
ارائه دهنده: soursz.com
سرویس: __________
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: 6 روز
چگونه میتوانم کوکی ها رر مرورگر خود کنترل کنم؟
از آنجایی که ابزاری برای امتناع از کوکیها از طریق کنترلهای مرورگر وب در مرورگرهای مختلف متفاوت است، بید برای اطلاعاتبیشتر از منی راهنمای مرورگر خود دیدن کید. در زیر اطلاعاتی در مورد نحوه مدیریت کوکی ها در محبوب ترین مرورگرها آمده است:
علاوه بر این، اکثر شبکه های تبلیغاتی راهی برای انصراف از تبلیغات هدفمند به شما ارائه می دهند. اگر مایل به کسب اطلاعات بیشتر هستید، لطفا به آدرس زیر مراجعه کنید:
در مورد سایر فناوری، ماندوب بیکنها چطور؟
کوکی ها تنها راه نیستند برای شناسایی یا ردیابی بازدیدکندگانیکوب سایت. ممکن است گهگه از فناوریهای مشابه دیگری ماندوب بیکنها (که گهی "پیکسلهای ردیابی" یا "گیفهای شفاف" نامیده میشوند، استفاده کنیم. اینها فایلهای گرافیکی کوچکی هستند که حاویی یک شناسه منحصربهفرد هستند که به ما امکن میدهد تشخیص دهیم که شخصی از وبسایت ما بازدید کردهیا یا ایمیلی حاوی آنها را باز کرده است. این به ما اجازه می دهد، برای مثال، نظارت کنیم الگوهای ترافیکی کاربران از یک صفحه در یکوب سایت به صفحه دیگر، بری ارائهی ارقراری ارتباط انگرای ارتباط انگرای ارتباط انگرای ارتباط انگرای ارتباط انگرای ارتباط انگرای ارتباط انگرای ارتباط برای درک اینکه آیا از یک آگهی آنلاین نمایش داده شده در یکوب سایت شخص ثالث به وب سایت آمده ایدیا خیر، 2. برای بهبود عملکرد سایت، و اندازه گیری موفقیت کمپین های بازاریابی ایمیلی در بسیاری از موارد، این فناوریها برای عملکرد صحیح به کوکیها وابسته هستند و بنابراین رد کردن کوکیها عملکرد آنها را مختل میکند.
آیا از کوکی های فلش یا اشیاء مشترک محلی استفاده می کنید؟
وبسایتها همچنین ممکن است از "کوکیهای فلش" (همچنین به عنوان اشیاء مشترک محلیا "LSO" شناخته میشوند) برای جمعآوری و ذخیره اطلاعات مربوط به استفاده شما از خدمات ما، پیشگیری از کلاهبرداری و سایر عملیاتهای سایت استفاده کند.
اگر نمیخواهید فلش کیها در رایانه شما ذخیره شوند، میتوانید تنظیمات Flash Player خود را طوری تنظیم کید که ذخیرهسازی Flash Cookies را با استفاده از ابزارهای موجود در پنل تنظیمات ذخیره سازی وب سایت. همچنین می توانید فلش کوکیها را با رفتن به آن کنترل کنید پانل تنظیمات حافظه جهانی و پیروی از دستورالعملها (که ممکن است شامل دستورالعملهای باشد که به عنوان مثال، نحوه حذف کوکیهای Flash موجود (به "اطلاعات" در سایت Macromedia اشاره میشود) ، نحوه جلوگیری از قرار دادن Flash LSO بر روی رایانهتان بدون اینکه از شما درخواست شود، توضیح میدهد، و (بری Flash Player 8 و بالاتر) نحوه مسدود کردن Flash Cookies که توسط اپراتور صفحه ای که در آن زمان در آن هستید تحویل داده نمی شوند).
لطفاً توجه داشته باشید که تنظیم فلش پلیر برای محدود کردنیا محدود کردنیا فلش کوکها ممکن است عملکرد برخی از برنامههای فلش، از جمله برنامههای فلش را که در ارتباط با خدمات یا محتوای آنلاین ما استفاده میشوند، کهش دهدیا مانع شود.
آیا تبلیغات هدفمند ارائه می دهید؟
اشخاص ثالث ممکن است کوکی ها را در رایانهیا دستگاه تلفن همراه شما برای ارائه تبلیغات از طریق وب سایت ما ارائه دهند. این شرکت ها ممکن است از اطلاعات بازدید شما از این وب سایت و سایر وب سایت ها برای ارائه تبلیغات مرتبط در مورد کالاهاو خدمات مورد علاقه شما استفاده کند. آنها همچنین ممکن است از فناوری استفاده کند که برای اندازه گیری اثربخشی تبلیغات استفاده می شود. آنها می توانند این کار را با استفاده از کوکی ها یا نشانگرهای وب بری جمع آوری اطلاعات در مورد بازدیدهای شما از این سایت و سایر سایت ها به منظور ارائه تبلیغات مرتبط در مورد کالاها و خدمات مورد علاقه شما انجام دهند. اطلاعات جمعآوریشده از طریق این فرآیند به ما یا آنها امکان نمیدهد نام، اطلاعات تماس یا سایر جزئیاتی که مستقیماً شما را شناسایی کنیم، مگر اینکه بخواهید این موارد را رائهدید.
هر چندوقتیکبار این خط مشی کوکی را به روز می کید؟
ممکن است به روز کنیم این خطمشی کوکی هر از گاهی به منظور منعکس کردن تغییرات کوکیی که استفاده میکمینیا بهدلایلدیر عملیاتی، قانییا نظاری را منعکس میکند. بنابراین لطفاً این خطمشی کوکی را مرتباً مرور کید تا در مورد استفاده ما از کوکیهاو فناوریهای مرتبطبا آن مطلع شوید.
تاریخ بالای این خطمشی کوکی نشاندهنده آخرین زمان بهروزرسانی آن است.
از کجا می توانم اطلاعات بیشتر دریافت کنم؟
اگر در مورد استفاده ما از کوکی ها یا سایر فناوری ها سؤالی دارید، لطفاً به ما ایمیل بزنید: [email protected]، [email protected] یا از طریق پست به:
Swiss Creative Global Sàrl
Rue de la Lécheretta 21
Bulle 1630
سوئیس
تلفن: +41765292849 یا +41764720460