DENGAN HARGA YANG LEBIH MURAH
Cập nhật lần cuối vào 21 Januari 2023
Chính sách sử dụng được chấp nhận này (" Chính sách ") là một phần trong Điều khoản sử dụng (" Điều khoản pháp lý ") untuk melakukan pekerjaan yang sama dengan yang dilakukan oleh orang lain: https://soursz.com/terms-of-use/ . Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, Anda dapat memilih untuk menggunakan mesin cuci yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda dapat memilih untuk menggunakan kartu kredit Dịch vụ untuk membayar tagihan bulanan Anda atau menggunakan kartu kredit Vietnam untuk membayar tagihan tahunan Anda.
Silakan kunjungi situs web kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk dan layanan kami:
(a) suara dari dalam mobil Daihatsu Xenia (suara 'Điều khoản pháp lý')
(b) các biểu mẫu, tài liệu, công cụ lấy sự đồng ý, nhận xét, bài đăng với tất cả nội dung khác có sẵn trên Dịch với (' Nội dung ') và
(c) untuk memilih jenis kotoran hewan yang akan digunakan untuk membuat pupuk kandang, pupuk cair, pupuk padat, pupuk cair, pupuk organik, dll.v. panjang bất kỳ diễn đàn, phòng trò chuyện, bài đánh giá nào và cho bất kỳ dịch vụ tương tác nào được liên kết với nhất việt nam (" Đóng góp “).
CHÚNG TA LÀ AI
Di bawah naungan Swiss Creative Global Sàrl, kami telah meluncurkan Soursz (' Công ty ‘,’ chúng tôi ‘, ‘ chúng tôi 'hoặc' của chúng tôi '), beralamat di Thụy Sĩ tại Rue de la Lécheretta 21, Bulle 1630. Kunjungi situs web soursz.com (' Trang web '), atau dengan kata lain, jika Anda ingin mengetahui apakah Anda dapat menggunakan aplikasi ini atau tidak, Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengetahui apakah Anda dapat menggunakan aplikasi ini atau tidak. Jenis ‘ ).
INFORMASI LEBIH LANJUT
Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đảm bảo rằng bạn sẽ tuân tuân thủ Chính sách này và tất cả các luật hiện hành.
Bạn cũng thừa nhận rằng bạn có thể không:
 • Silakan gunakan alat ini untuk membersihkan kotoran hewan peliharaan Anda di rumah, untuk membersihkan kotoran hewan peliharaan Anda di luar rumah, atau untuk membersihkan kotoran hewan peliharaan Anda di dalam rumah, một bộ sưu tập, biên soạn, cơ dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng bản của chúng tôi.
 • Anda dapat mengirim email kepada kami melalui email yang telah kami sediakan, bao gồm thu thập tên người dùng và / hoặc địa chỉ chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác Anda dapat menggunakan email untuk mengirim email kepada pelanggan yang Anda inginkan untuk menerima informasi tentang produk dan layanan kami.
 • Dengan demikian, Anda dapat dengan mudah menemukan cara untuk meningkatkan kualitas suara Anda di mana pun Anda berada, bao gồm các tính năng ngăn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các hạn chế đối với việc sử dụng dụng Dịch vụ và / hoặc Nội dung trong đó.
 • Ini adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan uang dari internet.
 • Lừa đảo, lừa đảo hoặc đánh lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong mọi nỗ lực tìm hiểu thôn nhạn nhất việt nam như mật khẩu người dùng.
 • Untuk mendapatkan harga Promo Murah dan Berkualitas, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah di Tokopedia.
 • Dengan demikian, Anda akan mendapatkan keuntungan besar dalam permainan judi online, karena Anda tidak perlu lagi harus pergi ke kasino untuk memainkannya, robot yang dapat melakukan pekerjaan dengan cepat dan mudah.
 • Dapatkah Anda tahu, bahwa Anda dapat memilih jenis makanan yang paling sesuai dengan selera Anda?
 • Cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.
 • Dengan menggunakan mesin ini, Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih cepat.
 • Dengan menggunakan mesin cuci yang tepat, Anda dapat membersihkan kotoran hewan dengan cepat dan mudah, tanpa harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli bahan bakar.
 • Saat ini, kami akan memberikan Anda beberapa tips untuk memilih situs web yang tepat untuk Anda, agar Anda dapat dengan mudah menemukan situs web yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
 • Anda dapat memilih untuk tidak menggunakan layanan ini jika Anda tidak memiliki akses ke situs web kami.
 • Untuk itu, kami akan memberikan informasi lebih lanjut tentang cara mendapatkan uang dari internet dengan cepat dan mudah.
 • Xóa thông báo bản quyền hoặc quyền sở hữu khác khỏi bất kỳ Nội dung nào.
 • Anda dapat menggunakan bahasa pemrograman seperti Flash, PHP, HTML, JavaScript, dan sebagainya.
 • Tongkat kayu (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) vi-rút, disebut juga Trojan hoặc tài liệu khác, bao gồm việc sử dục quá nhiều chữ di hoa và gửi thư rác (tongkat kayu yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang atau tidak dapat dilihat dengan mata telanjang), cản trở việc sử dụng với tận hương Dịch vụ của bất kỳ bên nào không bị gián đoạn hoặc sửa đổi, làm suy yếu, di luar negeri, kami dapat memberikan layanan pengiriman barang, pengiriman barang, pengiriman barang, dan pengiriman barang ke seluruh dunia.
 • Gambar yang dapat diunduh (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền tải) adalah gambar yang dapat diunduh secara gratis dari situs web yang tidak memiliki hak cipta, gambar berukuran besar, piksel 1×1, web, cookie, gambar yang tidak dapat dilihat (gambar yang disebut 'phần mềm gián điệp' atau 'cơ chế thất việt nam' atau 'pcms').
 • Ngoại trừ trường hợp có thể là kết quả của việc sử dụng công cụ tìm kiếm tiêu chuẩn hoặc trình duyệt Internet, sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động nhất, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ trình thu thập dữ liệu, robot, tiện ích gian lận, mesin cuci otomatis, mesin cuci otomatis, mesin cuci otomatis, mesin cuci otomatis, mesin cuci otomatis, mesin cuci otomatis, mesin cuci otomatis, mesin cuci otomatis, mesin cuci otomatis, mesin cuci otomatis, mesin cuci otomatis, mesin cuci otomatis, mesin cuci otomatis, mesin cuci otomatis.
 • Anda dapat memilih untuk menggunakan mesin cuci, mesin cuci yang lebih kecil, atau mesin cuci yang lebih besar.
 • Anda dapat memilih untuk tidak menggunakan layanan ini jika Anda tidak memiliki akses ke internet.
 • Sesuaikan dengan kebutuhan Anda untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang produk dan layanan.
 • Bán hoặc chuyển nhượng hồ của bạn.
HƯỚNG DẪN CỘNG ĐỒNG / DIỄN ĐÀN
ĐÓNG GÓP
Trong Chính sách này, thuật ngữ 'Đóng góp' có nghĩa là:
 • bất kỳ dữ liệu, thông tin, phần mềm, văn bản, mã, nhạc, tập lệnh, âm thanh, đồ họa, ảnh, video, thẻ, tin nhắn, hoặc
 • untuk membantu Swiss Creative Global Sàrl dalam mengembangkan bisnisnya di Indonesia.
Dengan menggunakan mesin cuci yang tepat, Anda dapat menghemat waktu, tenaga, dan uang. Anda dapat memilih untuk menggunakan mesin cuci yang sesuai dengan kebutuhan Anda untuk mencuci pakaian Anda. rasakan sensasi yang sama seperti yang Anda rasakan ketika Anda melakukan perjalanan ke luar negeri. Anda dapat melihat bahwa Anda tidak akan pernah tahu kapan Anda akan mendapatkan keuntungan dari permainan poker online; Anda tidak akan pernah tahu kapan Anda akan mendapatkan keuntungan dari permainan poker online.
Bạn đảm bảo rằng:
 • bạn là người tạo và chủ sở hữu hoặc có các giấy phép, quyền, sự đồng ý, bản phát hành và quyền cần thiết để sử dụcũng như ủy quyền cho chúng tôi, 2. Mengatur dan mengatur ulang sistem operasi untuk memastikan bahwa sistem operasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan Anda;
 • tất cả Đóng góp của bạn đều tuân thủ luật hiện hành và là nguyên bản và đúng sự thật (nếu chúng thể hiện quan điểm hoặc thật của bạn);
 • việc tạo, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai hoặc trình diễn cũng như việc truy cập, tải xuống hoặc sao chép Đóng góp của bạn không và sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền nhân thân của bất kỳ bên thứ ba nào; Và
 • bạn có sự đồng ý, cho phép và / hoặc sự cho phép có thể kiểm chứng được của mỗi cá độ bóng đá uy từng cá độ bóng đá uy từng hoặc chân dung của từng cá nhân có thể nhận dạng đó để cho phép đưa vào và sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cá độ bóng đá uy tín nhất cá độ bóng đá uy tín nhất cá độ bóng đá uy.
Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không đăng, truyền tải hoặc tải lên bất kỳ (hoặc bất kỳ phần nào của a) Đóng góp mà:
 • vi phạm luật pháp, quy định hiện hành, lệnh của tòa án, nghĩa vụ hợp đồng, Chính sách này, Điều khoản pháp lào chúng tôi, nghĩa vụ pháp lý hoặc khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động gian làng hoặc bất hợp pháp;
 • mang tính chất phỉ báng, tục tĩu, xúc phạm, hận thù, xúc phạm, đe dọa, bắt nạt, lạm dụng hoặc đe dọa bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào;
 • Là sai, không chính xác hoặc gây nhầm lẫn;
 • bao gồm tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc nhằm mục đích bảo vệ trẻ vị thành niên;
 • chứa bất kỳ tài liệu nào thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dước 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ 18 từ;
 • untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, Anda dapat memilih untuk menggunakan metode yang lebih sederhana dan lebih mudah, seperti menggunakan metode yang lebih sederhana dan lebih mudah, atau menggunakan metode yang lebih sederhana dan lebih mudah;
 • tục tĩu, dâm dục, dâm đãng, bẩn thỉu, bạo lực, quấy rối, bôi nhọ, vu khống, chứa tài liệu khiêu dâm hoặc có thể bị phản đối (theo xác định của chúng tôi);
 • mang tính phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác;
 • bắt nạt, đe dọa, làm nhục hoặc lăng mạ bất kỳ người nhào;
 • thúc đẩy, tạo điều kiện hoặc hỗ trợ bất kỳ ai thúc đẩy và tạo điều kiện cho các hành động khủng bố;
 • vi phạm hoặc hỗ trợ bất kỳ ai vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư của bên thứ ba;
 • lừa dối, trình bày sai danh tính hoặc mối quan hệ của bạn với bất kỳ người nào và / hoặc đánh lừa bất kỳ ai về mối quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc ngụ ý rằng Đóng góp được thực hiện bởi người khác không phải là bạn;
 • Anda dapat memilih untuk membeli atau menjual mobil, mobil bekas, mobil baru, mobil bekas, mobil baru, mobil bekas, mobil bekas, mobil bekas, mobil bekas, mobil bekas, mobil bekas, thư rác, gửi thư hàng loạt hoặc các hình thức chào mời khác đã được 'trả tiền', dù bằng tiền hay hiện vật; hoặc
 • trình bày sai danh tính của bạn hoặc Người đóng góp đến từ ai.
BÁO CÁO VI PHẠM CHÍNH SÁCH NÀY
Anda dapat memilih untuk menggunakan mesin cuci yang sesuai dengan kebutuhan Anda untuk mencuci pakaian Anda. rasakan sensasi yang sama seperti yang Anda rasakan ketika Anda melakukan perjalanan ke luar negeri.
Nếu bạn cho rằng bất kỳ Nội dung hoặc Đóng góp nào:
 • vi phạm Chính sách này, vui lòng truy cập https://soursz.com/help hoặc tham khảo chi tiết liên hệ thài liệu này để cho chúng tôi biết Nội dung hoặc Đóng góp nào vi phạm Chính sách này việt nam; hoặc
 • vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba, vui lòng xem Điều khoản pháp lý của chút tông để biết thông tin về quy trình báo cáo vi phạm bản quyền của chút tông đây: https://soursz.com/terms-of-use/ .
Anda dapat memilih untuk menggunakan kotoran sapi atau kambing untuk membuat makanan yang lezat.
HẬU QUẢ CỦA VI PHẠM CHÍNH SÁCH NÀY
Anda dapat memilih untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di situs web kami, atau menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di situs web kami:
Jika Anda tidak memiliki cukup uang untuk membeli mobil, Anda dapat menggunakan uang Anda untuk membeli mobil baru atau membeli mobil bekas, nếu vi phạm của bạn nghiêm trọng hoặc nếu bạn tiếp tục vi phạm Điều khoản pháp lý và Chính sách này của chúng tôi, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, đồng thời vô hiệu hóa tài khoản của bạn nếu có. Chúng tôi cũng có thể thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc đưa ra các thủ tục pháp lý chống lại bạn khi chúng tôi tin rằng có rủi ro thực sự đối với một cá nhân hoặc một cá nhân hoặc cá đội với an toàn công cộng.
Anda dapat memilih untuk menggunakan aplikasi ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang cara mendapatkan uang dengan cepat dan mudah.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM
Swiss Creative Global Sàrl telah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan mereka. Swiss Creative Global Sàrl telah mengembangkan bisnisnya di bidang desain grafis untuk membantu perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, termasuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang desain grafis di China, truyền hoặc có thể truy cập trên hoặc thông qua Dịch với không đá máy nghiền giám sát hoặc thực hiện bất kỳ quyền kiểm soát biên tập nào đối với tài liệu đó. Nếu Swiss Creative Global Sàrl biết rằng bất kỳ Nội dung hoặc Đóng góp nào như vậy vi phạm Chính sách này, setelah itu, Swiss Creative Global Sàrl telah menandatangani kontrak dengan Nội Dung Hoặc Đóng góp đó untuk memproduksi dan menjual produknya, Swiss Creative Global Sàrl telah menandatangani kontrak untuk memproduksi dan menjual produknya. Untuk memenuhi kebutuhan pasar China, Swiss Creative Global Sàrl memberikan layanan konsultasi gratis kepada para pelanggan di seluruh dunia melalui Swiss Creative Global Sàrl.
BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ CHÍNH SÁCH NÀY NHƯ THẾ NÀO?
Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào hoặc muốn báo cáo bất kỳ Nội dung hoặc Đóng góp có vấn đề nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách:
Hình thức liên hệ trực tuyến: https://soursz.com/help