πολιτικηクッキー
Τελευταία ενημέρωση 21 Σεπτεμβρίου 2023
Αυτή η Πολιτική クッキー εξηγεί πώς η Swiss Creative Global Sàrl (「Εταιρεία“,「εμείς“,「εμάς" και「μας") χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να σας αναγνωρίζει όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση https://soursz.com ("Ιστότοπος").Εξηγεί ποιες είναι αυτές οι τεχνολογίες και γιατί τις χρησιμοποιούμε, καθώς και τα δικαιώματά σας να ελέγχετε τη χρήση τους από εμάς.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχετα να χρησιμοποιήσουμε cookies για τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών, ή που γίνονται προσωπικές πληροφορίες εάν τις συνδυσάσουμε με λάλες πληροφορίες.
クッキー;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που τοποθετούντα στον υπολογιστή την κινητή συσκευ σας όταν επισκέτεστε έναν ιστότοπο.Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως από τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων προκειμένου να κάνουν τους ιστοτόπους τους να λειτουργύν ή να λειτουργύν πιο αποτελεσματιάκά、καθώς και για την παροχή πληροφοριών αναφοράς.
Τα cookies που θέτει ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου (στην προκειμένη περίπτωση, η Swiss Creative Global Sàrl) ονομάζονται "cookies πρώτου μέρους".Τα cookies που έχουν οριστεί από μέρη εκτός του ιδιοκτήτη του ιστότοπου ονομάζονται "cookies τρίτων".Τα cookies τρίτου μέρους επιτρέπουν την παροχή χαρακτηριστικών ή λειτουργιών τρίτου μέρους στον ιστότοποή μέσσω αυτού (π.χ. διαφημίσεις, διαδραστικό περιεχόμεν οκαι αναλύσεις).Τα μέρη που εγκαθιστούν αυτά τα cookies τρίτων μπορούν να αναγνωρίσουν τον υπολογιστή σας τόσο όταν επισκέτετα τον εν λόγω ιστότοπο όσο και όταν επισκέτεται ορισμένους άλλους ιστότοπους.
Γιατί χρησιμοποιούμε クッキー;
Χρησιμοποιούμε cookies πρώτου και τρίτου μέρους για διάφορους λόγους.Ορισμένα cookies απαιτούνται για τεχνικούς λόγους προκειμένου να λειτουργήσει ο Ιστότοπός μας, και αναφερόμαστε σε υτά ως "απαραίτητα" ή "απολύτως απαραίτητα" cookies.クッキーを使用することで、個人を特定できる情報の漏えいを防ぐことができます。Τρίτα μέρη χρησιμοποιούν cookies μέσω του ιστοτόπου μας για διαφημίσεις, αναλύσεις και άλλους σκοπούς.Αυτό περιγράφεται λεπτομερέστερα κατωτέρω.
Πώς μπορώ να ελέγξω τα cookies;
Έχετε το δικαίωμα να αποφασίσετε αν θα αποδέχεστε ή θα απορρίπτετε τα cookies.Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για τα cookies ρυθμίζοντας τις προτιμήσεις σας στο Cookie Consent Manager.Cookieの使用に関する同意は、Cookieの使用に関する同意管理者(Cookie Consent Manager)が行います。Τα βασικά cookies δεν μπορούν να αποριφθούν, καθώς είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών.
クッキーを利用することで、お客様の個人情報を保護することができます。Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, μπορείτε να εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας、αν και η πρόσβασή σας σε ορισμένες λειτουργίες και περιοχές του ιστότοπούμας μπορεί να είναι περιορισμένη.Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετεή να τροποποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου του προγράματος περιήγηής σας σώτε να ποδέχεστε ήνα απορρίτετε τα cookies.
Οι συγκεκριμένοι τύποι cookies πρώτου και τρίτου μέρους που εξυπηρετούνται μέσω της Ιστοσελίδας μας και οι σκοποί που επιτελούν περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα (σημειώστε ότι τα συγκεκριμένα) クッキー που εξυπηρετούνται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συγκεκριμένες διαδικτυακές ιδιότητες που επισκέπτεστε):

クッキー ανάλυσης και προσαρμογής:

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται είτε σε υγκεντρωτική μορφή για να μας βοηθήσουν νακατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας πόσο αποτελεσματικές είναι οι εκστρατείες μάρκετινγκ、είτε για να μας βοηθήσουνα προσαρμόσουμε τον ιστότοπό μας για εσάς.

Όνομα: g.gif
Σκοπός: __________
Πάροχος: pixel.wp.com
Υπηρεσία: __________
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Τύπος: ピクセルトラッカー
Λήγει σε: σύνοδος
Όνομα: (邦画)
Σκοπός: Καταγράφει ένα συγκεκριμένο αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για να προκύψουν δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από τον χρήστη
Πάροχος: .soursz.com
Υπηρεσία: グーグル・アナリティクス Προβολή υπηρεσίας Πολιτική απορρήτου
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Τύπος: http_cookie
Λήγει σε: 1 έτος 1 μήνας 4 ημέρες
Όνομα: ガ_#
Σκοπός: Χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεμονωμένων χρηστών μέσω του προσδιορισμού ενός τυχαία παραγόμενου αριθμού ως αναγνωριστικού πελάτη、το οποίο επιτρέπει τον υπολογισμό των επισκέψεων και των συνεδριών.
Πάροχος: .soursz.com
Υπηρεσία: グーグル・アナリティクス Προβολή υπηρεσίας Πολιτική απορρήτου
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Τύπος: http_cookie
Λήγει σε: 1 έτος 1 μήνας 4 ημέρες

クッキー διαφήμισης:

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να κάνουν τα διαφημιστικά μηνύματα πιο σχετικά με εσάς.Εκτελούν λειτουργίες όπως η αποτροπή της συνεχούς επανεμφάνισης της ίδιας διαφήμισης、η διασφάλιση της σωστής εμφάνισης των διαφημίσεων για τους διαφημιζόμενους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιλογή διαφημίσεων που βασίζονται στα ενδιαφέροντά σας.

Όνομα: (邦訳)邦訳邦訳邦訳邦訳邦訳邦訳
Σκοπός: Facebookトラッキングピクセルは、που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των επισκεπτών για εξατομικευμένη διαφήμιση.
Πάροχος: soursz.com
Υπηρεσία: フェイスブック Προβολή της υπηρεσίας Πολιτική απορρήτου
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Τύπος: http_cookie
Λήγει σε: 6 ημέρες
Όνομα: (邦訳)邦訳邦訳邦訳邦訳邦訳邦訳
Σκοπός: Facebookトラッキングピクセルは、που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των επισκεπτών για εξατομικευμένη διαφήμιση.
Πάροχος: .soursz.com
Υπηρεσία: フェイスブック Προβολή της υπηρεσίας Πολιτική απορρήτου
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Τύπος: http_cookie
Λήγει σε: 2 μήνες 29 ημέρες

Μη ταξινομημένα cookies:

Πρόκειται για cookies που δεν έχουν ακόμη κατηγοριοποιηθεί.Βρισκόμαστε στη διαδικασίία ταξινόμησης αυτών των cookies με τη βοήθεια των παρόχων τους.

Όνομα: ピス・トラフィック・ソース
Σκοπός: __________
Πάροχος: soursz.com
Υπηρεσία: __________
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Τύπος: http_cookie
Λήγει σε: 6 ημέρες
Όνομα: pys_start_session
Σκοπός: __________
Πάροχος: soursz.com
Υπηρεσία: __________
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Τύπος: http_cookie
Λήγει σε: σύνοδος
Όνομα: last_pysTrafficSource
Σκοπός: __________
Πάροχος: soursz.com
Υπηρεσία: __________
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Τύπος: http_cookie
Λήγει σε: 6 ημέρες
Όνομα: pys_first_visit
Σκοπός: __________
Πάροχος: soursz.com
Υπηρεσία: __________
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Τύπος: http_cookie
Λήγει σε: 6 ημέρες
Όνομα: pys_session_limit
Σκοπός: __________
Πάροχος: soursz.com
Υπηρεσία: __________
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Τύπος: http_cookie
Λήγει σε: 59 λεπτά
Όνομα: 最終ページ
Σκοπός: __________
Πάροχος: soursz.com
Υπηρεσία: __________
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Τύπος: http_cookie
Λήγει σε: 6 ημέρες
Όνομα: wpEmojiSettingsSupports
Σκοπός: __________
Πάροχος: soursz.com
Υπηρεσία: __________
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Τύπος: html_session_storage
Λήγει σε: σύνοδος
Όνομα: cf_クリアランス
Σκοπός: __________
Πάροχος: .soursz.com
Υπηρεσία: __________
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Τύπος: http_cookie
Λήγει σε: 11 μήνες 30 ημέρες
Όνομα: ピスランディングページ
Σκοπός: __________
Πάροχος: soursz.com
Υπηρεσία: __________
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Τύπος: http_cookie
Λήγει σε: 6 ημέρες
Πώς μπορώ να ελέγξω τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής μου;
Καθώς τα μέσα με τα οποία μπορείτε να αρνηθείτε τα cookies μέσω των χειριστηρίων του προγράμματος περιήγησης ιστού διαφέρουν από πρόγραμα περιήγησηης σεπρόγραμα περιήγησης、θα πρέπει να επισκεφθείτε το μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας για περισότερες πληροφορίες.Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies στα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης:
Επιπλέον, τα περισότερα διαφημιστικά δίκτυα σας προσφέρουν έναν τρόπο να εξαιρεθείτε από τη στοχευμένη διαφήμιση.Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
ウェブビーコンとは、ウェブページに表示された情報をウェブサーバーに送信することで、ウェブサーバーがウェブビーコンを使用することを意味します;
Τα cookies δεν είναι ο μόνος τρόπος για την αναγνώριση ή την παρακολούθηση των επισκεπτών ενός ιστότοπου.Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε άλλλες, παρόμοιες τεχνολογίες από καιρό σε καιρό, όπως τα web beacons (μερικές φορές αποκαλούμενα "tracking pixels" ή "clear gifs").Πρόκειται για μικροσκοπικά αρχεία γραφικών που περιέχουν έναμοναδικό αναγνωριστικό που μας επιτρέπεινα αναγνωρίζουμε πότε κάποιος έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας ή έχει ανοίξει ένα email που τα περιλαμβάνει.Αυτό μας επιτρέπει, για παράδειγμα, να παρακολουθούμε τα μοτίβα κίνησης των χρηστών από μια σελίδα ενός ιστότοπου σε μια άλλη, για την παράδοση ή την επικοινωνία με cookies、για να καταλάβουμε αν έχετε έρθει στον ιστότοπο από μια διαδικτυακή διαφήμιση που εμφανίζεται σε ιστότοπο τρίτου μέρους、για τη βελτίωση της απόδοσης του ιστότοπου και για τη μέτρηση της επιτυχίας των εκστρατειών μάρκετινγκέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι τεχνολογίες εξαρτώνται από τα cookies για να λειτουργήσουν σωστά και, επομένως, η απόριψ των cookies θα επηρεάσει τη λειτουργία τους.
Flashクッキーを使用することで、Flashを利用することができます;
Οι ιστότοποι ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν τα λεγόμενα "Flash Cookies" (επίσης γνωστά ως Local Shared Objects ή "LSOs") για, μεταξύ άλλων、τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς, την πρόληψη της απάτης και για άλλες λειτουργίες του ιστότοπου.
Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύονται τα Flash Cookies στον υπολογιστή σας、μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του Flash player σας σώτε να αποκλείσετε την αποθήκευση των Flash Cookies χρησιμοποιώντας τα εργαλείτα που περιέχντα στην ιστοσελίδα Πίνακας ρυθμίσεων αποθήκευσης ιστότοπου.フラッシュクッキー πηγαίνοντας στο Παγκόσμιος πίνακας ρυθμίσεων αποθήκευσης και ακολουθώντας τις οδηγίες (οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν οδηγίες που εξηγούν, για παράδειγμα、πώς να διαγράψετε τα υπάρχοντα Flash Cookies (αναφέρονται ως "πληροφορίες" στον ιστότοπο της Macromedia)、πώς να αποτρέψετε την τοποθέτηση των Flash LSO στον υπολογιστή σας χωρίς να σας ζητηθεί και (για το Flash Player 8 και νεότερες εκδόσεις)πώς να μπλοκάρετε τα Flash Cookies που δεν παραδίδονται από τον χειριστή της σελίδας στην οποία βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή).
Λάβετε υπόψη ότι η ρύθμιση του Flash Player στε να περιορίζε την αποδοχή των Flash Cookies μπορεί να μειώσει ή να εμποδίσει τη λιτουργικότητα ορισμένων εφαρμογώνν Flash、συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των εφαρμογών Flash που χρησιμοπιούντα σε σχέση με τις υπηρεσίες ή το διαδικτυακό μας περιεχόμενο.
Παρέχετε στοχευμένη διαφήμιση;
Τρίτα μέρη ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies στον υπολογιστή την κινητή συσκευή σας για να προβάλουν διαφημίσεις μέσω του ιστοτόπου μας.Οι εταιρείες αυτές ενδέχεται να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν και σε άλλουςιστότοπους προκειμένου να παρέχουν σχετικές διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων.Μπορούν να το επιτύχουν αυτό χρησιμοποιώντας Cookie ή web beacons για να συλλέγουν πληροφορίες σχειτκά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν κι σεάλλους ιστότοπους、προκειμένου να παρέχουν σχετικές διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν.Οι πληροφορίες που συλέγονται μέσω αυτής της διαδικασίας δεν επιτρέπουν σε εμάς ή σε αυτούς ναναγνωρίσουν τοόνομά σας、τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή άλλα στοιχεία που σας προσδιορίζουν άμεσα, εκτός εάν επιλέξετε να τα δώσετε.
Πόσο συχνά θα ενημερώνετε την παρούσα Πολιτική Cookies;
Μπορούμε να ενημερώσουμε την παρούσα Πολιτική Cookies από καιρό σε καιρό, προκειμένου να αντικατοπτρίζει, για παράδειγμα, αλλαγές στα Cookies που χρησιμοποιούμε ή για άλλλουςς λειτουργικούς, νομικούς ή κανονισικούς λόγους.Συνεπώς, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα Πολιτική Cookies για να ενημερώνεστε σχετικά με τη χρήση των cookies κι των σχετικών τεχνολογιών.
Ηημερομηνίαστηνκορυφήτης παρούσας Πολιτικής Cookies υποδεικνύει πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά.
Πού μπορώ να πάρω περισότερες πληροφορίες;
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των cookies ή άλλων τεχνολογιών, στείλτε μας email στο [email protected], [email protected] ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
スイス・クリエイティブ・グローバル社
レシェレッタ通り21番地
ブル1630
Ελβετία
Τηλέφωνο:+41765292849, ή +41764720460