سیاست کوکی
آخرین به روز رسانی در 21 سپتامبر 2023
این خطمشی کوکی توضیح میدهد که چگونه Swiss Creative Global Sàrl(以下「スイス・クリエイティブ・グローバル社」という。 شرکت "، " ما "، " ما " و " ما ") از کوکیها و فناوریهای مشابه بری شناسای شما هنگام بازدید از وبسایت ما استفاده میکند. https://soursz.com (” سایت اینترنتی ").توضیح میدهد که این فناوریها چیست و چرا از آنها استفاده میکنیم، و همچنین حقوق شما برای کنترل استفاده ما از آنها را توضیح میدهد.
در برخی موارد ممکن است از کوکیها برای جمعآوری اطلاعات شخصی استفاده کنیم، یا گر آنها را باطلاعات دیگر ترکیب کنیم، به اطلاعات شخصی تبدیل میشود.
کوکی ها چیست ؟ کوکی ها چیست ؟
کوکی ها فایل های داده کوچکی هستند که هنگام بازدی از یک وب سایت روی رایانه یا دستگاه تلفن همراه شما قرار می گیرند.کوکیها بهطور گسترده توسط صاحبان وبسایت به منظور کارآمد کردن وبسایتهایشان، یا کارآدتر کردن و همچنین ارائه اطلاعات گزارش استفاده میشوند.
کوکیهای تنظیمشده توسط مالک وبسایت (در این مورد، Swiss Creative Global Sàrl) "کوکیهای شخص اول"نامیده میشوند.کوکیهای که توسط اشخاصی غیر از مالک وبسایتنظیمیشنود، "کوکیهای شخص ثالث".نامیده میشوند.کوکیهای شخص ثالث امکان ارائه ویژگیها یا عملکردهای شخص ثال را در وبسایت یا از طریق آن فراهم میکنند (مانند تبلیغات، محتوای تعاملی و تجزیه وتحلیل).طرفهای که این کوکیهای شخص ثالث را تنظیم میکند میتوانند رایانه شما را هم هنگام بازدید از وبسایت مورد نظر و هم هناگم بازدید از وبسایتها خاصدیگر تشخصی دهند.
چرا از کوکی ها استفاده می کنیم ؟.
ما به چند دلیل از کوکی های شخص اول و شخص ثال استفاده می کنیم.برخی از کوکیها به دلایل فنی برای عملکرد وبسایت ما مورد نیاز هستند و ما از آنها به عنوان کویهای "ضروری" یا "کاملا ضروری" یاد میکنیم.کوکیهای دیگر نیز ما را قادر میسازند تا علایق کاربران خود را ردیابی و هدف قرار دهیم تا جربه را در ویژگیهای آنلاین خود افزایش دهیم.اشخاص ثالث از طریق وب سایت ما کوکی ها را بری تبلیغات تجزیه و تحلیل و اهداف دیگر ارائه می دهند.این با جزئیات بیشتر در زیر توضیح داده شده است.
چگونه می توانم کوکی ها را کنترل کنم ཡ
شما حق دارید تصمیم بگیرید که کوکی ها را بپذیرید یا رد کنید.با تنظیم تنظیمات برگزیده خود در مدیر رضایت کوکی می توانید از حقوق کوکی خود استفاده کنید.مدیر رضایت کوکی به شما امکان می دهد دسته بندی کوکی های را که می پذیرید یا رد می کنید انتخاب کنید.کوکی های ضروری را نمی توان رد کرد زیرا برای ارائه خدمات به شما کاملاً ضروری هستند.
مدیر رضایت کوکی را می توانیدر بنر اعلان و در وب سایت ما پیدا کنید.اگر کوکیها را رد کنید، همچنان میتوانید از وبسایت ما استفاده کنید، اگرچه مکن است دسترسی شما به برخی از عملکردها ومناطق وبسایت ما محدود باشد.همچنین میتوانید کنترلهای مرورگر وب خود را برای پذیرش یا رد کوکیها تنظیم یا اصلاح کنید.
انواع خاصی از کوکیهای شخص اول و شخص ثالث که از طریق وبسایت مارائه میشوند و اهدافی هانجام میدهند درجدول زیر توضیح داده شده است (لطفاً توجه داشته باشید کهککوکیها خاصائهشده ممکن است بسته به ویژگیهای آنلاین خاصی که بازدید میکنید متفاوت باشد):

تجزیه و تحلیل و کوکی های سفارشی سازی:

این کوکیها طلاعاتی را جمعآوری میکند که به صورت انبوه استفاده میشوند تا به ما کم کند تا بفهمیم چگونه از وبسایتما استفاده میشود یا کمپینهای بازاریابی ما چقدر مؤثر هستند یا به ما کمک میکند تا وبسایت خود را بری شما سفارشی کنیم.

نام: g.gif
هدف: __________
ارائه دهنده: pixel.wp.com
سرویس: __________
کشور: ایالات متحده
نوع: ピクセルトラッカー
منقضی می شود در: جلسه
نام: (邦人)
هدف: شناسه خاصی را که برای بدست آوردن داده های در مورد استفاده از وب سیت توسط کاربر استفاده می شود، ثت می کند
ارائه دهنده: .soursz.com
سرویس: グーグル・アナリティクス プライバシーポリシー
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: 1 سال 1 ماه 4 روز
نام: GA_#
هدف: برای متمایز کردن تک کاربران با استفاده از تعیین یک شماره تولید شده تصادفی به عنوان شناسه مشتری استفاده می شود که امکان محاسبه بازدیدها و جلسات را فراهم می کند.
ارائه دهنده: .soursz.com
سرویس: グーグル・アナリティクス プライバシーポリシー
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: 1 سال 1 ماه 4 روز

کوکی های تبلیغاتی:

این کوکیها برای مرتبطتر کردن پیامهای تبلیغات ی به شما استفاده میشوند.آنها عملکردهای ماند جلوگیری از نمایش مجدد ی ک آهگی مشابه، اطمینان از نمایش صحیح تبلیغات برای تبلیغات بر اساس علانیق شما رانجام می دهند.

نام: (邦訳)邦訳邦訳邦訳邦訳邦訳邦訳
هدف: پیکسل ردیابی فیس بوک برای شناسای بازدیدکندگان برای تبلیغات شخصی سازی شده استفاده می شود.
ارائه دهنده: soursz.com
سرویس: سیاست حفظ حریم خصوصی سرویس مشاهده فیس بوک
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: 6 روز
نام: (邦訳)邦訳邦訳邦訳邦訳邦訳邦訳
هدف: پیکسل ردیابی فیس بوک برای شناسای بازدیدکندگان برای تبلیغات شخصی سازی شده استفاده می شود.
ارائه دهنده: .soursz.com
سرویس: سیاست حفظ حریم خصوصی سرویس مشاهده فیس بوک
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: 2 ماه 29 روز

کوکی های طبقه بندی نشده:

اینها کوکی های هستند که هنوز دسته بندی نشده اند.ما در حال طبقه بندی این کوکی ها با کمک ارائه دهندگان آنها هستیم.

نام: ピス・トラフィック・ソース
هدف: __________
ارائه دهنده: soursz.com
سرویس: __________
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: 6 روز
نام: pys_start_session
هدف: __________
ارائه دهنده: soursz.com
سرویس: __________
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: جلسه
نام: last_pysTrafficSource
هدف: __________
ارائه دهنده: soursz.com
سرویس: __________
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: 6 روز
نام: pys_first_visit
هدف: __________
ارائه دهنده: soursz.com
سرویس: __________
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: 6 روز
نام: pys_session_limit
هدف: __________
ارائه دهنده: soursz.com
سرویس: __________
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: 59 دقیقه
نام: 最終ページ
هدف: __________
ارائه دهنده: soursz.com
سرویس: __________
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: 6 روز
نام: wpEmojiSettingsSupports
هدف: __________
ارائه دهنده: soursz.com
سرویس: __________
کشور: ایالات متحده
نوع: html_session_storage
منقضی می شود در: جلسه
نام: cf_クリアランス
هدف: __________
ارائه دهنده: .soursz.com
سرویس: __________
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: 11 ماه 30 روز
نام: ピスランディングページ
هدف: __________
ارائه دهنده: soursz.com
سرویس: __________
کشور: ایالات متحده
نوع: http_cookie
منقضی می شود در: 6 روز
چگونه می توانم کوکی ها را در مرورگر خود کنترل کنم ؟
از آنجای که ابزاری برای امتناع از کوکیها از طریق کنترلهای مرورگر و بدر مرورگرهای مختلف متفاوت است، باید برای اطلاعات بیشتر از منوی راهنمای مرورگر خود دیدن کنید.در زیر اطلاعاتی در مورد نحوه مدیریت کوکی ها در محبوب ترین مرورگرها آمده است:
علاوه بر این، اکثر شبکه های تبلیغاتی راهی برای انصراف از تبلیغات هدفمند به شما ارائه می دهند.اگر مایل به کسب اطلاعات بیشتر هستید، لطفا به آدرس زیر مراجعه کنید:
در مورد سایر فناوری های ردیابی، مانند وب بیکن ها چطور a F
کوکی ها تنها راه نیستند برای شناسای یا ردیابی بازدیدکندگان یک وب سایت.ممکن است گهگاه از فناوریهای مشابه دیگری ماند وب بیکنها (که گاهی "پیکسلهای ردیابی" یا "گیفهای شفاف".نامیده میشوند، استفاده کنیم.اینها فایلهای گرافیکی کوچکی هستند که حاوی ک ی شناسه منحصربهفرد هستند که به ما امکان میدهد تشخیصده دیمکه شخصی از وبسایت ما بازدید کرده یا امیلی حاوی آنها راز کرده است.این به ما اجازه می دهد، برای مث،ال نظارت کنیم الگوهای ترافیکی کاربران از یکصفحه در یک وب سایت بهصفحه دیگر، برای ارائه یا برقراری ارتباط با کوکی ها،برای درک اینکه آیا از یک آگهی آنلاین نمایش داده شده دری کوب سایت شخص الث به وب سایت آمده اید یا خیر،برای بهبود عملکرد سایت، و اندازه گیری موفقیت کمپین های بازاریابی ایمیلی در بسیاری از موارد اینفناوریها برای عملکرد صحیح به کوکیها وابسته هستند و بنابراین رد کردن کوکیها عملکرد آنها را مختل میکند.
آیاز کوکی های فلش یا شیاء مشترک محلی استفاده می کنید؟.
وبسایتها همچنین ممکن است از "کوکیهای فلش" (همچنین به عنوان اشیاء مشترک محلی یا "LSOs" شناخته میشوند) برایجمعآوری وذخیره اطلاعات مربوط به استفاده شما از خدمات ما، پشیگیری از کلاهبرداری و سایر عملیاتهای سات استفاده کند.
اگر نمیخواهید فلش کوکیها در رایانه شماذخیره شوند میتوانید تنظیمات Flash Player خود را طوری تنظیم کنید کهذخیرهسازی Flash Cookies را با ستفاده ازابزارهای موجودددر پنل تنظیمات ذخیره سازی وب سایت.همچنین می توانید فلش کوکی ها را با رفتن به آن کنترل کنید پانل تنظیمات حافظه جهانی و پیروی از دستورالعملها (که ممکن است شامل دستورالعملهای باشد که به ع نوان مثال، نحوه حذف وکیهای Flash موجود (به "اطلاعات" در سایت Macromedia شاره میشود)جلوگیری از قرار دان FlashLSO بروی رایانهتان بدون اینکه از شما درخواست شودوتوضیح میدهدو ( بری Flash Player 8 و بالاتر)نحوه مسدود کردن Flash Cookies که توسط اپراتور صفحه ای که در آن زمان در آن هستید تحویل داده نمی شوند).
لطفاً توجه داشته باشید که تنظیم فلش پلیر برای محدود کردن یا محدود کردن پذیرش فلش کوکیها ممکن است عملکرد برخی ازبرنامههای فلش، از جمله برنامهای فلش را که در ارتباط با خدمات یا محتوای آنلاین ما استفاده میشنوند، کاهش دهد یا مانع شود.
تبلیغات هدفمند ارائه می دهید ؟.
اشخاص ثالث ممکن است کوکی ها را در رایانه یا دستگاه تلفن همراه شما برای ارائه تبلیغات از طریق وب سایت ما رائه دهند.این شرکت ها ممکن است از طلاعات بازدید شما از این وب سایت و سایر وب سایت ها برای ارائه تبلیغات مرتبط در مورد الکاها و خدمات مورد علاقه شما استفاده کند.آنها همچنین ممکن است از فناوری استفاده کند که برای اندازه گیری اثربخشی تبلیغات استفاده می شود.آنها می تواند این کار را با استفاده از کوکی ها یا نشانگرها وبری جمع آوری اطلاعات در مورد بازدیدهای شمااز این سایت و سایر سایت ها به منظور ارائه تبلیغات مرتب ط در مورد کالاها و خدمات مورد علاقه شما انجام دهند.اطلاعات جمعآوریشده از طریق این فرآیند به ما یا آنها امکان نمیدهد نام، اطلاعات تماس یا سایر جزئیاتی که مستقیماً شما را شناسای میکنند شناسای کنیم، مگر اینکه بخواهید این موارد را ارائه دهید.
هر چند وقت یکبار این خط مشی کوکی را به روز می کنید؟ هر چند وقت یکبار
ممکن است به روز کنیم این خطمشی کوکی هر از گاهی به منظور منعکس کردن تغییرات کوکیهای که استفاده میکنیم یا ه دلایل دیگر عملیاتی قانونی انظارتی را منعکس میکند.بنابراین لطفاً این خطمشی کوکی را مرتباً مرور کنید تا در مورد استفاده ما ز کوکیها و فناوریهای مرتبط با آن مطلع شوید.
تاریخ بالای این خطمشی کوکی نشاندهنده آخرین زمان بهروزرسانی آن است.
از کجا می توانم اطلاعات بیشتر دریافت کنم a.
اگر در مورد استفاده ما از کوکی ها یا سایر فناوری ها سؤالی دارید لطفاً به ما یامیل بزنید: [email protected]، [email protected] یا از طریق پست به:
スイス・クリエイティブ・グローバル社
レシェレッタ通り21番地
ブル1630
سوئیس
تلفن:+41765292849 یا +41764720460