سیاست استفاده قابل قبول
آخرین به روز رسانی در 21 سپتامبر 2023
این خط مشی استفاده قابل قبول (" مشی ") بخشی از شرایط استفاده ما (" شرایط قانونی ") است و بنابراین باید در کنار شرایط قانونی اصلی ما خوانده شود: https://soursz.com/terms-of-use/ . اگر با این شرایط قانونی موافق نیستید، لطفاً از استفاده از خدمات ما خوداری کنید. استفاده مستمر شما از خدمات ما به معنای پذیرش این شرایط قانونی است.
لطفاً این خطمشی را که برای همه موارد اعمال میشود به دقت برسی کنید:
(الف) استفاده از خدمات ما (همانطور که در "شرایط قانونی" تعریف شده است)
(ب) فرمها، مواد، ابزار رضایت، نظرات، پستها و سایر محتوای موجود در سرویسها (" محتوا ") و
(ج) مطالبی که شما در سرویسها مشارکت میکنید، از جمله هرگونه آپلود، پست، برسی، افشا، رتبهبندی، نظرات، گپ و غیره در هر انجمن، ااقهایگفگوو، نظرات، و هر سرویس تعاملی مرتبط با آن ("" مشارکت “).
ما کی هستیم
ما Swiss Creative Global Sàrl هستیم و به عنوان شرکت Soursz (" شرکت "،" ما "، " ما "، یا " ما ") تجارت می کنیم که در سوئیس در Rue de la Lécheretta 21, Bulle 1630 ثبت شده است. ما وبسایت soursz.com (" سایت ")، و همچنین سایر محصولات و خدمات مرتبطی را که به این خطمشی (مجموعاً " سرویسها ") ارجاع یا پیوند میدهند، اداره میکنیم.
استفاده از خدمات
هنگامی که از خدمات استفاده می کنید، تضمین می کنید که از این خط مشی و تمام قوانی قابل اجرا پیروی می کنید.
شما همچنین تصدیق می کنید که ممکن است:
 • بازیابی سیستماتیک داده ها یا محتوای دیگر از سرویس ها برای ایجاد یا کامپایل، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، مجموعه، گردآوری، پایگاه داده یا فهرست بدون اجزه کتبی از ما.
 • هرگونه استفاده غیرمجاز از خدمات، از جمله جمعآوری نامهای کاربری و/یا آدرسهای ایمیل کاربران از طریق الکترونیکی یا ابزارهای دیگر به منظور ارسال ایمیمیل ناخواسته، یا ایجاد حسابهای کاربری به روشهای خودکار یا به ادعای نادرست.
 • دور زدن، غیرفعال کردن، یا بهطور دیگری با ویژگیهای مرتبط با امنیت سرویسها تاخل کنید، از جمله ویژگیهای که مانع یا محدود کردن استفاده یا کپی کردن هر گونه محتوا یا اعمال محدودیتهایی در استفاده از سرویسها و/یا محتوای موجد ر آن میشوند.
 • در قالب بندی غیرمجاز یا پیوند دادن به سرویس ها شرکت کنید.
 • ما و سایر کاربران را فریب دهید، فریب دهید، یا گمراه کنید، به ویژه در هر تلاشی برای یادگیری اطلاعات حساس حساب ماند رزهای عبور کاربر.
 • استفاده نادرست از خدمات ما، از جمله خدمات پشتیبانی ما یا ارائه گزارش های نادرست از سوء استفاده یا سوء رفتار.
 • در هر گونه استفاده خودکار از سرویسها، مانند استفاده از اسکریپتها برایی ارسال نظرات یا پیامها، یا استفاده از هرگونه دادهکاوی، روباتها یا ابزارهای مشابه جمعآوری وستخراج داده شکت کنید.
 • تداخل، مختل کردن، یا ایجاد بار نامناسب بر روی سرویسها یا شبکها یا سرویسهای متصل.
 • تلاش برای جعل هویت کاربر یا شخص دیگری یا استفاده از نام کاربری کاربر دیگری.
 • از هرگونه اطلاعات به دست آمده از خدمات به منظور آزار، سوء استفاده یا آسیب رساندن به شخص دیگری استفاده کنید.
 • از خدمات به عنوان بخشی از هر تلاشی برای رقابت با ما یا استفاده دیگر از خدمات و/یا محتوا برای هر تلاش درآمدزا یا شرکت تجاری استفاده کنید.
 • رمزگشایی، دکامپایل، جداسازی یا مهندسی معکوس هر یک از نرم افزارهای که شامل یا به هر نحوی بخشی از سرویس ها را تشکیل می دهند، به جز مواردی که صراحتاً توسط قانون قابل اجرا مجاز است.
 • سعی کنید از اقداماتی که در سرویسها برای جلوگیری یا محدود کردن دسترسی به سرویسها یا هر بخشی از سرویسها طراحی شدهاند دور بزند.
 • هر یک از کارمندان یا عوامل ما را که درگیر ارائه بخشی از خدمات به شما هستند، آزار، اذیت، ارعاب یا تهدید کنید.
 • اعلان حق چاپ یا سایر حقوق اختصاصی را از هر محتوا حذف کنید.
 • نرمافزار سرویسها را کپی یا تطبیق دهید، از جمله کدهای Flash، PHP، HTML، JavaScript، و نه محدود به آن.
 • آپلود یا انتقال (تلاش برای آپلود یا انتقال) ویروسها، اسبهای تروجان یا سایر مطالب، از جمله استفاده بیش از حد از حروف بزرگ و ارسال هرزنامه (پست مداوم متن تکراری)، که در استفاده بدون وقفه و لذت هر طرف از خدمات یا استفاده، ویژگیها، عملکردها، عملکرد یا نگهداری خدمات را تغییر میدهد، آسیب میرساند، مختل میکند، تغییر میدهد یا با آن تداخل میکند.
 • آپلود یا انتقال (یا تلاش برای آپلود یا انتقال) هر مطلبی که به عنوان یک جمعآوری یا مکانیسم انتقال اطلاعات غیرفعال یا فعال عمل میکند، از جمله بدون محدودیت، فرمتهای تبادل گرافیکی واضح ("گیف")، پیکسلهای 1×1، باگهای وب، کوکیها. ، یا سایر دستگاه های مشابه (که گاهی اوقات به عنوان "جاسوس افزار" یا "مکانیسم های جمع آوری غیرفاعل" یا "pcms" نامیده می شود).
 • به جز مواردی که ممکن است نتیجه استفاده از موتور جستج ایستاندارد یا مرورگر اینتر باشد، از هر سیستم خودکاری استفاده کنید، راهاندازی کنید، توسعه دهید یا توزیع کنید، از جمله بدون محدودیت، هر عنکبوت، ربات، ابزار تقلب، اسکراپر یا خواننده آفلاین که به خدمات دسترسی دارد، یا استفاده یا راه اندازی هر اسکریپت غیرمجاز یا نرم افزار دیگر.
 • به نظر ما، ما و/یا خدمات، تحقیر، لکه دار کردن، یا آسیبی دیگر.
 • از خدمات به گونه ای استفاده کنید که با قوانین یا مقررات قابل اجرا مغایرت داشته باد.
 • از یک نماینده خرید یا نماینده خرید برای خرید در خدمات استفاده کنید.
 • نمایه خود را بفروشید یا انتقال دهید.
رهنمودهای انجمن/فروم
مشارکت ها
در این خطمشی، اصطلاح "مشارکت" به این معناست:
 • هر گونه داده، اطلاعات، نرم افزار، متن، کد، موسیقی، اسکریپت، صدا، گرافیک، عکس، ویدئو، برچسب، پیام، ویژگی های تعاملی، یا سایر مطالبی که پست، اشتراک گذاری، آپلود، ارسال یا بهر نحوی ارائه می کنید یا از طریق خدمات؛ یا
 • هر محتوا، مواد یا داده دیگری که در اختیار Swiss Creative Global Sàrl قرار می دهید یا با سرویس ها استفاده می کنید.
برخی از بخشهای سرویسها مکن است به کاربران اجازه آپلود، اتقال یا ارسال مشارکتها را بدهد. ما ممکن است اما هیچ تعهدی به بررسی یا تعدیل مشارکتهای انجام ده در سرویسها نداریم، و صراحتاً مسئولیت خود را در قبال هرگونه از دست دادن یا آسیب ناشی از نقض هر یک از کاربران خود از این خطمشی را د میکنیم. لطفاً هرگونه مشارکتی را که فکر میکنید این خطمشی را نقض میکند گزارش دهید. با این حال، ما به صلاحدید خود تعیین خواهیم کرد که آیا یک مشارکت واقعاً این خطمشی را نقض میکند یا خیر.
شما تضمین می کنید که:
 • شما خالق و مالک هستید یا مجوزهای لازم، حقوق، رضایت، انتشار و مجوزهای لازم برای استفاده و اازه داد به ما، سویسها و سایر کاربران سرویسها را دارید تا از مشارکتهای شما به هر نوی که توسط سرویسها و این موضوع در نظر گر فته شده است استفاده کیم. خط مشی؛
 • همه مشارکتهای شما با قوانین قابل اجرا مطابقت دارد و اصلی واقعی است (اگر بیانگر عقیده یا حقایق شما باشد).
 • ایجاد، توزیع، انتقال، نمایش عمومی، یا عملکرد، و دسترسی، دانلود، یا کپی از مشارکت های شما، حقوق مالکیت، از جمله حق نسخه برداری، حق اختراع، علامت تجاری، اسرار تجاری، و یا نه محدود به نقض حقوق مالکیت نیست و نخواهد بود. حقوق اخلاقی هر شخص ثالث؛ و
 • شما رضایت، آزادی، و/یا مجوز قابل تأید تک تک افراد قابل شناسای در مشارکتهای خود را دارید تا از نام یا شباهت ر یک از این افراد قابل شناسایی استفاده کنید تا امکان گنجاندن و استفاده از مشارکتهای شما به هر شکلی که در نظر گرفته شده است را فراهم کنید. خدمات و این خط مشی
همچنین موافقت میکنید که هیچ (یا قسمتی از یک) مشارکتی را پست، ارسال یا آپلود نمیکنید که:
 • قوانین قابل اجرا، مقررات، حکم دادگاه، تعهدات قراردادی، این خطمشی، شرایط قانونی ما، یک وظیفه قانونی ران قض میکند، یا تقلب یا فالیتهای غیرقانونی را ترویج یا تسهیل میکند.
 • افتراآمیز، ناپسند، توهینآمیز، نفرتانگیز، توهینآمیز، ارعابکنده، قلدری، توهینآمیز یا تهدیدکنده برای هر فرد یا گروی است.
 • نادرست، نادرست یا گمراه کنده است.
 • شامل مطالب سوء استفاده جنسی از کودکان است، یا هرونه قانون قابل اجرا در مورد هرزهنگاری کودکان را قنض میکند یابه گنهای دیگر برای حمایت از کودکان زیر سن قانونیطراحی شده است.
 • حاوی هر گونه مطالبی است که اطلاعات شخصی را از افراد زیر 18 سال درخواست می کند یا از افراد زیر 18 سال به شیوه ای جنسی یا خشونت آمیز سوء استفاده می کند.
 • خشونت را ترویج می کند، از سرنگونی خشونت آمیز هر دولتی حمایت می کند، یا تحریک، تشویق یا تهدید به آسیب فیزیکی علیه دیگریمی کند.
 • فحاشی، فحشا، هذیان آور، کثیف، خشونت آمیز، آزاردهنده، افترا آمیز، تهمت آمیز، حاوی مطالب صریح جنسی است، یا غیر قابل اعتراض است (آنطور که ما تعینم ی کنیم).
 • بر اساس نژاد، جنس، مذهب، ملیت، ناتوانی، گرایش جنسی یا سن تبعیض آمیز است.
 • قلدری، ارعاب، تحقیر، یا توهین به هر شخصی؛
 • ترویج، تسهیل یا کمک به هر کسی در ترویج و تسهیل اقدامات تروریستی؛
 • حقوق مالکیت معنوی شخص ثالث یا حقوق عمومی یا حریم خصوصی شخص ثالث را نقض می کند یا به آنها کمک می کند.
 • فریبکارانه است، هویت یا وابستگی شما را با هر شخصی به اشتباه معرفی می کند و/یا کسی را در رابطه با رابطه شما با ما گمراه می کند یا به این معناست که این مشارکت توسط شخص دیگری غیر از شما انجام شده است.
 • حاوی تبلیغات ناخواسته یا غیرمجاز، مواد تبلیغاتی، طرحهای هرمی، نامهای زنجیرهای، هرزنامهها، ارسالهای انبوه یا سایر اشکال درخواستی است که "پرداخت" شده ات، چه با غرامت پولی یا غیر نقدی؛ یا.
 • هویت شما یا اینکه مشارکت از کسی است را به اشتباه معرفی می کند.
گزارش نقض این سیاست
ما ممکن است اما هیچ تعهدی به بررسی یا تعدیل مشارکتهای انجام ده در سرویسها نداریم و صراحتاً مسئولیت خود را در قبال هرگونه از دست دادن یادن یا آسیب ناشی از نقض این خطمشی توسط کاربران نمیپذیریم.
اگر فکر می کنید که هر محتوا یا مشارکتی:
 • این خطمشی را نقض کنید، لطفاً از https://soursz.com/help دیدن کنید، یا به جزئیات تماس در پاین این سند مراجعه کنید تابه ما اطلاع دهید که کدام محتوا یا شارکت این خطمشی را نقض میکند و چرا. یا
 • هر گونه حقوق مالکیت معنوی شخص ثالث را نقض کنید، لطفاً شرایط قانونی ما را برای اطلاعات در مورد روند گزارش نقض حق نسخه برداری در اینجا بررسی کنید: https://soursz.com/terms-of-use/ .
ما به طور منطقی تعین خواهیم کرد که آیا یک محتوا یا مشارکتین خطمشی را قنض میکند یا خیر.
پیامدهای نقض این سیاست
پیامدهای نقض خطمشی ما بسته به شدت نقض و سابقه کاربر در سرویسها متفاوت است، به عنوان مثال:
در برخی موارد ممکن است به شما اخطار بدهیم و/یا مشارکت ناقض را حذف کنیم، با این حال، اگر نقض شما جدی باشد یا اگر به نقض شرایط قانونی و این خطمشی ادامه دهید، ما این حق را داریم که دسترسی شما به آن را تعلیق یا قطع کنیم. و از خدمات ما استفاده کنید و در صورت لزوم، حساب خود را غیرفعال کنید. ما همچنین ممکن است به مجریان قانون اطلاع دهیم یا زمانی که معتقدیم خطری واقعی برای یک فر د یا تهدیدی برای امنیت عمومی وجود دارد، علیه شما روند قانونی صلکدر کنینیم.
ما مسئولیت خود را در قبال تمام اقداماتی که ممکن است در پاسخ به هر یک از نقضهای شما از این خطمشی اجام دهیم ستثنی میکنیم.
سلب مسئولیت
Swiss Creative Global Sàrl هیچ تعهدی در قبال نظارت بر فعالیت های کاربران ندارد و ما مسئولیت هرگونه سوء استفاده کاربر از خدمات را رد می کنیم. Swiss Creative Global Sàrl هیچ مسئولیتی در قبال هیچ کاربر یا سایر محتوا یا مشارکت اجاد شده، نگهداری، ذخیره، اسقال یا قابل دسترسی در یا از طریق سرویس ها ندارد و موظف به نظارت یا اعمال هرگون کنترل ویرایشی بر روی چنین مطالبی نیست. اگر Swiss Creative Global Sàrl متوجه شود که هر گونه محتوا یا مشارکتی این خطمشی را نقض میکند، Swiss Creative Global Sàrl میتواند علاوه بر حذف چنین محتوا یا مشارکت و مسدود کردن حساب شما، چنین تخلفی را به پلیس یا مرجع نظارتی مربوطه گزارش کند. مگر اینکه در این خطمشی بهطور دیگری بیان شده باشد، Swiss Creative Global Sàrl هرگونه تعهدی را در قبال هر شخصی که بارایس استفاده از خدمات منعقدنکرده باشد، سلب میکند.
چگونه می توانید د این سیاست با ما تماس بگیرید؟
اگر سؤال یا نظر دیگری دارید یا مایل به گزارش هر گونه محتوا یا مشارکت مشکلدار هستید، میتوانید از طریق:
فرم تماس آنلاین: https://soursz.com/help