KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM POLİTİKASI
Günün son etkinliği 21 Eylül 2023
Mevcut kabul edilebilir kullanım politikası ("politique") fait partie de nos conditions d'utilisation ("hukuki̇ koşullar") ve donc dotre lue parallèlement à nos principales conditions juridiques : https://soursz.com/terms-of-use/ . Eğer bu hukuki koşullara uymuyorsanız, hizmetlerimizden faydalanmaktan vazgeçebilirsiniz. Hizmetlerimizden yararlanmaya devam etmeniz, söz konusu hukuki koşulların kabul edildiği anlamına gelir.
Veuillez lire attentivement cette politique qui s'applique à tous les utilisateurs :
(a) hizmetlerimizin kullanımı ("Hukuki Koşullar "da belirtildiği gibi)
(b) hizmetlerde sunulan formüller, belgeler, onay araçları, yorumlar, mesajlar ve diğer tüm içerikler (le"contenu") et
(c) hizmetlere sunduğunuz materyaller, y include les téléchargements, les publications, les critiques, les divulgations, les évaluations, les commentaires, les discussions, etc dans les forums, les salons de discussion, les critiques et les services interactifs qui y sont associés ("KATKI“).
BIZ KIMIZ?
Nous sommes Swiss Creative Global Sàrl, qui fait des affaires sous le nom de Soursz ("Société“,nous","notre" ou"nos"), une société en Suisse à Rue de la Lécheretta 21, Bulle 1630 adresinde kayıtlıdır. Nous exploitons le site web soursz.com (le"Site"), ainsi que tous les autres produits et services connexes qui renvoient or sont liés à la présente politique (collectivement, les"Hizmetler“).
HIZMETLERIN KULLANIMI
Hizmetlerden yararlanırken, söz konusu politikaya ve uygulanabilir tüm yasalara uyacağınızı garanti edersiniz.
Vous reconnaissez également que vous ne pouvez pas :
 • Yazılı iznimiz olmadan doğrudan veya dolaylı olarak bir koleksiyon, bir derleme, bir bağış tabanı veya bir repertuar oluşturmak veya derlemek için hizmetlerin bağışlarını veya diğer içeriklerini sistematik olarak kullanmak.
 • hizmetlerin izinsiz kullanımını gerçekleştirmek, örneğin kullanıcı adlarını ve/veya kullanıcıların elektronik adreslerini elektronik yollarla veya başka yollarla toplamak, ancak bu yolla izin verilmeyen elektronik kuryeler göndermek veya otomatik yollarla veya sahte ön metinlerle kullanıcı hesapları oluşturmak.
 • Hizmetlerin güvenlik işlevlerini ihlal etmek, devre dışı bırakmak veya başka bir şekilde müdahale etmek, örneğin hizmetlerin kullanımını veya içeriğin kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan veya hizmetlerin kullanımına ve/veya içerdiği içeriğe sınırlamalar uygulayan işlevler.
 • hizmetlerin yetkili olmayan bir cadrage'ına başvurmak veya bu hizmetlerle ilgili bir bağlantı oluşturmak.
 • Bize ve diğer kullanıcılara, özellikle de kullanıcılara ait mots de passe gibi hesaplara ilişkin hassas bilgilerin elde edilmesine yönelik her türlü girişimde bulunmak, sahtekarlık yapmak veya hataya teşvik etmek.
 • hizmetlerimizin uygunsuz bir şekilde kullanılması, y includ de nos services d'assistance, o soumettre de faux rapports d'abus ou de mauvaise conduite.
 • yorumların veya mesajların gönderilmesi için komut dosyalarının kullanılması veya verilerin araştırılması için araçların, robotların veya verilerin toplanması ve çıkarılması için benzer araçların kullanılması gibi hizmetlerin otomatik olarak kullanılmasını sağlamak.
 • Hizmetlere, ağlara veya bağlı hizmetlere müdahale etmek, bunları bozmak veya aşırı şarj oluşturmak.
 • Başka bir kullanıcının veya başka bir kişinin kimliğini gasp etmek veya başka bir kullanıcının kullanıcı adını kullanmak.
 • Hizmetlerden elde edilen tüm bilgileri başka bir kişiyi taciz etmek, istismar etmek veya rahatsız etmek amacıyla kullanmak.
 • Bu hizmetleri, bir gelir yaratma faaliyeti veya bir ticari işletme çerçevesinde eşleştirmek veya bu hizmetleri ve/veya içeriği kullanmak amacıyla bir çaba çerçevesinde kullanmak.
 • Yürürlükteki yasaların açıkça izin verdiği durumlar haricinde, hizmetlerin bir parçasını oluşturan veya oluşturan her türlü logiciel'i tersine çevirmek, ayrıştırmak, parçalara ayırmak veya birleştirmek.
 • Hizmetlere ya da hizmetlerin bir kısmına erişimi engellemek ya da kısıtlamak için tasarlanmış hizmet tedbirlerini uygulamaya devam etmek.
 • Hizmetlerin bir bölümünü sunmakla görevli çalışanlarımızdan veya temsilcilerimizden birini taciz etmek, rahatsız etmek, tehdit etmek veya men etmek.
 • Her türlü içerikte eser sahibi hakkından veya diğer mülkiyet haklarından bahsedilmesini engellemek.
 • Flash, PHP, HTML, JavaScript veya diğer kodlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmetlerin logiciel'ini kopyalayabilir veya uyarlayabilirsiniz.
 • Virüs, Truva atı veya diğer materyalleri indirmek veya iletmek (veya indirmeye veya iletmeye teşebbüs etmek), aşırı majüskül kullanımı ve spam gönderimi (sürekli metin gönderimi), hizmetlerin bir bölümünün kesintisiz kullanımına ve hizmetlerden yararlanılmasına müdahale eden veya hizmetlerin kullanımını, karakteristiklerini, işlevlerini, işleyişini veya işletimini değiştiren, bozan, bozan, değiştiren veya müdahale eden.
 • Télécharger ou transmettre (ou tenter de télécharger ou de transmettre) tout matériel qui agit comme un mécanisme passif ou actif de collecte ou de transmission d'information, y compris, mais sans s'y limiter, les formats d'échange de graphiques clairs ("gifs"), les pixels 1×1, les pixels espions, les cookies or autres dispositifes similaires (parfois appelés "logiciels espions" ou "mécanismes de collecte passive" ou "pcms").
 • À l'exception de ce qui peut résulter de d'un moteur de recherche standard or d'un navigateur Internet, utiliser, lancer, développer oru distribuer tout système automatisé, y compris, butis sans s'y limiter, tout araignée, robot, utilitaire de triche, scraper or lecteur hors ligne qui accède aux services, or utiliser or lancer tout script or autre logiciel non autorisé.
 • de nous discréditer, de nous ternir ou de nous nuire, à notre avis, et/ou de nuire aux services.
 • Uygulanabilir yasalar ve yönetmeliklerle uyumsuz bir şekilde hizmetleri kullanmak.
 • Hizmetler üzerinden satın alma işlemi gerçekleştirmek için bir satın alma aracısı veya bir satın alma acentesi kullanmak.
 • profilinizi başka bir şekilde satabilir veya aktarabilirsiniz.
TOPLULUKLAR/FORUMLAR IÇIN YÖNERGELER
KATKILAR
Bu politikada "katkı" terimi şu anlama gelmektedir:
 • les données, informations, logiciels, textes, codes, musiques, scripts, sons, graphiques, photos, vidéos, balises, messages, fonctions interactives ou autres éléments que que you publiez, partagez, téléchargez, soumettez or autres éléments que que ce soit sur les services or par leur intermédiaire; ou
 • Swiss Creative Global Sàrl'a verdiğiniz veya Hizmetlerde kullandığınız diğer tüm içerik, malzeme veya doneler.
Hizmetlerin belirli tarafları, kullanıcılara katkıları indirme, iletme veya yayınlama imkanı verebilir. Hizmetlerde yapılan katkıları inceleyebilir veya değiştirebiliriz, ancak bunu yapmak için herhangi bir yükümlülüğümüz yoktur ve kullanıcılarımızdan birinin bu politikayı ihlal etmesinden kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu olmadığımızı açıkça belirtiriz. Size göre bu politikayı ihlal eden her türlü katkıyı bildirebilirsiniz; bununla birlikte, bir katkının bu politikayı etkili bir şekilde ihlal edip etmediğini kendi takdirimize göre belirleriz.
Şunları garanti edersiniz:
 • Katkılarınızın yaratıcısı ve sahibisiniz veya katkılarınızı kullanmak için gerekli lisanslara, yetkilere, izinlere, yetkilere ve yetkilere sahipsiniz ve ayrıca hizmetleri ve hizmetlerin diğer kullanıcılarını, hizmetlerin ve bu politikanın öngördüğü şekilde kullanmaya yetkilendiriyoruz;
 • tüm katkılarınız uygulanabilir yasalara uygundur ve orijinal ve doğrudur (sizin görüşünüzü veya gerçekleri temsil ediyorsa) ;
 • la création, la distribution, la transmission, l'affichage public or la performance, ainsi que l'accès, le téléchargement or la copie de vos contributions ne violent pas et ne violeront pas les droits de propriété, y includ, but sans s'y limiter, les droits d'auteur, les brevets, les marques, les secrets commercialiaux or les droits moraux d'une tierce partie; et
 • hi̇zmetler ve bu poli̇ti̇ka tarafindan öngörülen şeki̇lde katkilarinizin dahi̇l edi̇lmesi̇ni̇ ve kullanilmasini sağlamak i̇çi̇n katkilarinizda yer alan her bi̇r ki̇şi̇ni̇n i̇smi̇ni̇ veya i̇majini kullanabi̇lmek i̇çi̇n ki̇mli̇ği̇ beli̇rlenebi̇li̇r bi̇r onay, görevden alma ve/veya yetki̇si̇ne sahi̇psi̇ni̇z.
Ayrıca, aşağıdaki durumlarda herhangi bir katkıyı (veya katkının herhangi bir bölümünü) yayınlamamayı, iletmemeyi veya télécharger etmemeyi de kabul edersiniz:
 • kanunları, yönetmelikleri, adalet kararlarını, sözleşme yükümlülüklerini, mevcut politikaları, hukuki koşulları, yasal bir yükümlülüğü ihlal ediyorsa veya dolandırıcılığı veya yasa dışı faaliyetleri teşvik ediyorsa veya kolaylaştırıyorsa;
 • est diffamatoire, obscène, offensant, haineux, insultant, intimidant, tyrannique, abusif ou menaçant à l'égard de toute personne ou de tout groupe ;
 • est fausse, inexacte ou trompeuse ;
 • pédopornographique matériel veya viole toute loi applicable à la pornographie enfantine or destinée à protéger les mineurs içerir;
 • 18 yaşından küçük kişilerle ilgili kişisel bilgileri içeren veya 18 yaşından küçük kişileri cinsel veya şiddet yoluyla istismar eden materyaller içerir;
 • şiddeti teşvik eder, bir hükümetin şiddet içeren yenilgisini öngörür veya bir başkasına fiziksel zarar vermeyi teşvik eder, cesaretlendirir veya tehdit eder;
 • müstehcen, lubrique, lascif, sale, violent, harcelant, diffamatoire, calomnieux, cinsel içerikli materyaller içeriyorsa veya başka bir şekilde répréhensible ise (tel que nous le déterminons) ;
 • ırk, cinsiyet, din, milliyet, özürlülük, cinsel yönelim veya yaş nedeniyle ayrımcılık yapılmaması;
 • bir kişiyi incitmek, aşağılamak veya hakaret etmek;
 • promeut, facilite or aide quiconque à promouvoir et à faciliter des acts de terrorisme ;
 • mülkiyet haklarına, kamusal haklara ya da bir kişinin özel hayatına ilişkin haklara saldırıda bulunmak ya da bu haklara saldırıda bulunulmasına yardımcı olmak;
 • trompeuse, présente de manière erronée votre identité or votre affiliation à une personne et/ou induit quiconque en erreur quant à votre relation avec nous or implique que la contribution a été faite par quelqu'un d'autre que you ;
 • sollicitée olmayan veya autorisée olmayan reklam, promosyon malzemesi, piramit sistemleri, mektup zincirleri, spam, kitlesel envois veya "ödenmiş" diğer sollicitation formlarını içerir; ou
 • ne donne pas une image fidèle de votre identité ou de l'auteur de la contribution.
SÖZ KONUSU POLITIKANIN IHLAL EDILDIĞINE IŞARET ETMEK
Hizmetlere yapılan katkıları inceleyebilir veya değiştirebiliriz, ancak bunu yapmak için herhangi bir yükümlülüğümüz yoktur ve kullanıcılarımızdan birinin bu politikayı ihlal etmesinden kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu olmadığımızı açıkça belirtiriz.
Eğer bir içerik veya bir katkı olduğunu düşünüyorsanız :
 • Bu politikayı ihlal etmeniz durumunda, aşağıdaki siteye başvurabilirsiniz https://soursz.com/help ou consulter les coordonnées figurant au basin du présent document pour nous indquer le contentu or la contribution qui enfreint la présente politique and les raisons de cette infraction; ou
 • bi̇r ki̇şi̇ni̇n fi̇kri̇ mülki̇yet haklarini geri̇ almak i̇çi̇n, eser sahi̇bi̇ haklarinin i̇hlali̇ne i̇li̇şki̇n i̇şlemleri̇mi̇z hakkinda bi̇lgi̇ almak i̇çi̇n hukuki̇ koşullarimiza bakiniz: https://soursz.com/terms-of-use/ .
Bir içeriğin veya bir katkının mevcut politikayı etkileyip etkilemediğini gerekçelendirerek belirleriz.
BU POLİTİKANIN İHLALİNİN SONUÇLARI
Politikamızın ihlal edilmesinin sonuçları, ihlalin ağırlığına ve hizmetlerden yararlanan kişinin geçmişine bağlı olarak değişir, örneğin :
Belirli durumlarda, size bir ihtar verebilir ve / veya yasadışı katkıyı destekleyebiliriz. Bununla birlikte, ihlaliniz ciddiyse veya hukuki koşullarımızı ve bu politikayı ihlal etmeye devam ederseniz, erişiminizi ve hizmetlerimizden yararlanmanızı askıya alma veya durdurma ve bu durumda hesabınızı iptal etme hakkına sahibiz. Ayrıca, bir kişi için ciddi bir risk veya kamu güvenliği için bir tehdit olduğunu tahmin edersek, düzen güçlerini bilgilendirebilir veya adli soruşturma başlatabiliriz.
Söz konusu politika ihlallerinden herhangi birine yanıt olarak alacağımız tüm önlemler için sorumluluğumuzu kabul etmiyoruz.
SORUMSUZLUK MADDESI
Swiss Creative Global Sàrl, kullanıcıların faaliyetlerini denetlemek için hiçbir yükümlülüğe sahip değildir ve bir kullanıcı tarafından hizmetlerin kötüye kullanılması durumunda her türlü sorumluluğu reddeder. Swiss Creative Global Sàrl, kullanıcılar veya diğer içerikler veya katkılar tarafından oluşturulan, muhafaza edilen, stoklanan, aktarılan veya hizmetler üzerinden veya ara aracılığı ile erişilebilen içeriklerden sorumlu değildir ve bu materyaller üzerinde denetleyici veya editoryal bir kontrol uygulamak zorunda değildir. Swiss Creative Global Sàrl, söz konusu içerik veya katkının bu politikayı ihlal ettiğini tespit ederse, Swiss Creative Global Sàrl, söz konusu içerik veya katkıyı bastırmanın ve bilgisayarınızı bloke etmenin yanı sıra, bu ihlali polise veya uygun yasal otoriteye bildirebilir. Bu politikada aksi belirtilmedikçe, Swiss Creative Global Sàrl, hizmetlerin kullanımı için Swiss Creative Global Sàrl ile anlaşmaya varmayan herhangi bir kişiye karşı her türlü yükümlülüğü reddeder.
BU POLITIKA KONUSUNDA NASIL ILETIŞIME GEÇEBILIRIZ?
Başka sorularınız veya yorumlarınız varsa ya da bir içerik veya sorunlu bir katkı bildirmek istiyorsanız, aşağıdaki adresten bize ulaşabilirsiniz:
Formulaire de contact en ligne : https://soursz.com/help