SỰ CHO PHÉP CỦA CHÍNH TRỊ
Cập nhật lần cuối vào ngày 21 tháng 9 năm 2023
Chính sách sử dụng được chấp nhận này (" Chính sách ") là một phần trong Điều khoản sử dụng (" Điều khoản pháp lý ") của chúng tôi và do đó phải được đọc cùng với Điều khoản pháp lý chính của chúng tôi: https://soursz.com/terms-of-use/ . Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản pháp lý này, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụa chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản pháp lý này.
Vui lòng xem xét cẩn thận Chính sách này áp dụng cho bất kỳ và tất cả:
(a) việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (như được định nghĩa trong 'Điều khoản pháp lý')
(b) các biểu mẫu, tài liệu, công cụ lấy sự đồng ý, nhận xét, bài đăng và tất cả nội dung khác có sẵn trên Dịch vụ (' Nội gübresi ') và
(c) tài liệu mà bạn đóng góp cho Dịch vụ bao gồm mọi nội dung tải lên, đăng bài, đánh giá, tiết lộ, xếp hạng, nhận xét, trò chuyện, v.v. trong bất kỳ diễn đàn, phòng trò chuyện, bài đánh giá nào và cho bất kỳ dịch vụ tương tác nào được liên kết với nó (" Đóng góp “).
CHÚNG TA LÀ AI
Swiss Creative Global Sàrl, Soursz (' Công ty ‘,’ chúng tôi ‘, ‘ chúng tôi ' hoặc ' của chúng tôi '), một công ty được đăng ký tại Thụy Sĩ tại Rue de la Lécheretta 21, Bulle 1630. Chúng tôi vận hành trang web soursz.com (' Trang web '), cũng như mọi sản phẩm và dịch vụ liên quan khác tham chiếu hoặc liên kết đến Chính sách này (gọi chung là ' Dịch vụ ‘ ).
SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đảm bảo rằng bạn sẽ tuân thủ Chính sách này và tất cả các luật hiện hành.
Bạn cũng thừa nhận rằng bạn có thể không:
 • Truy xuất một cách có hệ thống dữ liệu hoặc nội dung khác từ Dịch vụ để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên soạn, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
 • Thực hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Dịch vụ, bao gồm thu thập tên người dùng và/hoặc địa chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác được e-posta không được sen cầu hoặc tạo tài khoản người dùng bằng phương tiện tự động hoặc giả mạo.
 • Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ, bao gồm các tính năng ngăn chặn chặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các hạn chế đối với việc sử dụng Dịch vụ và/hoặc Nội dung có trong đó.
 • Tham gia vào việc đóng khung hoặc liên kết trái phép với Dịch vụ.
 • Lđảo, lđảa đảo hoặc đánh lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong mọi nỗ lực tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu người dùng.
 • Sử dụng không đúng cách Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi báo cáo sai về hành vi lạm dụng hoặc hành vi sai trái.
 • Tham gia vào bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ tự động nào, chẳng hạn như sử dụng tập lệnh để gửi nhận xét hoặc tin nhắn hoặc sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, robot hoặc công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự nào.
 • Can thiệp, làm gián đoạn hoặc tạo gánh nặng quá mức cho Dịch vụ hoặc mạng hoặc Dịch vụ được kết nối.
 • Cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.
 • Sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Dịch vụ để quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác.
 • Sử dụng Dịch vụ như một phần của mọi nỗ lực cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ và/hoặc Nội dung cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu hoặc doanh nghiệp thương mại nào.
 • Giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc tạo thành một phần của Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, trừ khi được pháp luật hiện hành cho phép rõ ràng.
 • Cố gắng bỏ qua mọi biện pháp của Dịch vụ được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ.
 • Quấy rối, làm phiền, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của chúng tôi tham gia cung cấp bất kỳ phần nào của Dịch vụ cho bạn.
 • Xóa thông báo bản quyền hoặc quyền sở hữu khác khỏi bất kỳ Nội dung nào.
 • Sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm của Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.
 • Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) vi-rút, ngựa Trojan hoặc tài liệu khác, bao gồm việc sử dụng quá nhiều chữ in hoa và gửi thư rác (đăng liên tục văn bản lặp đi lặp lại), cản trở việc sử dụng và tận hưởng Dịch vụ của bất kỳ bên nào không bị gián đoạn hoặc sửa đổi, làm suy yếu, làm gián đoạn, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, vận hành hoặc bảo trì Dịch vụ.
 • Tải lên hoặc truyền tải (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền tải) bất kỳ tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền thông tin thụ động hoặc chủ động, bao gồm nhưng không giới hạn ở các định dạng trao đổi đồ họa rõ ràng ('gifs'), pixel 1×1, lỗi web, cookie , hoặc các thiết bị tương tự khác (đôi khi được gọi là 'phần mềm gián điệp' hoặc 'cơ chế thu thập thụ động' hoặc 'pcms').
 • Ngoại trừ trường hợp có thể là kết quả của việc sử dụng công cụ tìm kiếm tiêu chuẩn hoặc trình duyệt Internet, sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ trình thu thập dữ liệu, robot, tiện ích gian lận, trình quét hoặc trình đọc ngoại tuyến nào truy cập Dịch vụ, hoặc sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ tập lệnh hoặc phần mềm trái phép nào khác.
 • Theo quan điểm của chúng tôi, làm mất uy tín, làm hoen ố hoặc gây tổn hại cho chúng tôi và/hoặc Dịch vụ.
 • Sử dụng Dịch vụo cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
 • Sử dụng đại lý mua hàng hoặc đại lý mua hàng để mua hàng trên Dịch vụ.
 • Bán hoặc chuyển nhượng hồ sơ của bạn.
HƯỚNG DẪN CỘNG ĐỒNG/DIỄN ĐÀN
ĐÓNG GÓP
Trong Chính sách này, thuật ngữ 'Đóng góp' có nghĩa là:
 • bất kỳ dữ liệu, thông tin, phần mềm, văn bản, mã, nhạc, tập lệnh, âm thanh, đồ họa, ảnh, video, thẻ, tin nhắn, tính năng tương tác hoặc tài liệu khác mà bạn đăng, chia sẻ, tải lên, gửi hoặc cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào trên hoặc thông qua Dịch vụ; hoặc
 • Bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc dữ liệu nào khác mà bạn cung cấp cho Swiss Creative Global Sàrl hoặc sử dụng với Dịch vụ.
Một số lĩnh vực của Dịch vụ có thể cho phép người dùng tải lên, truyền hoặc đăng Đóng góp. Chúng tôi có thể nhưng không có nghĩa vụ xem xét hoặc kiểm duyệt Đóng góp được thực hiện trên Dịch vụ và chúng tôi loại trừ rõ ràng trách nhiệm pháp lý của mình đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại do bất kỳ người dùng nào vi phạm Chính sách này của chúng tôi. Vui lòng báo cáo mọi Đóng góp mà bạn cho rằng vi phạm Chính sách này; tuy nhiên, chúng tôi sẽ tự quyết định xem liệu Đóng góp có thực sự vi phạm Chính sách này hay không.
Bạn đảm bảo rằng:
 • bạn là người tạo và chủ sở hữu hoặc có các giấy phép, quyền, sự đồng ý, bản phát hành và quyền cần thiết để sử dụng cũng như ủy quyền cho chúng tôi, Dịch vụ và những người dùng Dịch vụ khác sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào được Dịch vụ dự tính và điều này Chính sách;
 • tất cả Đóng góp của bạn đều tuân thủ luật hiện hành và là nguyên bản và đúng sự thật (nếu chúng thể hiện quan điểm hoặc sự thật của bạn);
 • việc tạo, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai hoặc trình diễn cũng như việc truy cập, tải xuống hoặc sao chép Đóng góp của bạn không và sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền nhân thân của bất kỳ bên thứ ba nào; Và
 • bạn có sự đồng ý, cho phép và/hoặc sự cho phép có thể kiểm chứng được của mỗi cá nhân và mọi cá nhân có thể nhận dạng trong Đóng góp của bạn để sử dụng tên hoặc chân dung của từng cá nhân có thể nhận dạng đó cho phép đưa vào và sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào được dự tính bởi Dịch vụ và Chính sách này.
Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không đăng, truyền tải hoặc tải lên bất kỳ (hoặc bất kỳ phần nào của a) Đóng góp mà:
 • vi phạm luật pháp, quy định hiện hành, lệnh của tòa án, nghĩa vụ hợp đồng, Chính sách này, Điều khoản pháp lý của chúng tôi, bu nedenle, bu web sitesinin bir parçası olarak, bu web sitesinin bir parçası olarak, bu web sitesinin bir parçası olarak, bu web sitesinin bir parçası olarak, bu web sitesinin bir parçası olarak, bu web sitesinin bir parçası olarak, bu web sitesinin bir parçası olarak, bu web sitesinin bir parçası olarak, bu web sitesinin bir parçası olarak, bu web sitesinin bir parçası olarak, bu web sitesinin bir parçası olarak, bu web sitesinin bir parçası olarak, bu web sitesinin bir parçası olarak, bu web sitesinin bir parçası olarak, bu web sitesinin bir parçası olarak, bu web sitesinin bir parçası olarak;
 • mang tính chất phỉ báng, tục tĩu, xúc phạm, hận thù, xúc phạm, đe dọa, bắt nạt, lạm dụng hoặc đe dọa bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào;
 • là sai, không chính xác hoặc gây nhầm lẫn;
 • bao gồm tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc nhằm mục đích bảo vệ trẻ vị thành niên;
 • chứa bất kỳ tài liệu nào thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi hoặc lợi dụng ng người dưới 18 tuổi theo cách thức tình dục hoặc bạo lực;
 • thúc đẩy bạo lực, ủng hộ việc lật đổ bất kỳ chính phủ nào bằng bạo lực hoặc kích động, khuyến khích hoặc đe dọa gây tổn hại về thất đối với người khác;
 • tục tĩu, dâm dục, dâm đãng, bẩn thỉu, bạo lực, quấy rối, bôi nhọ, vu khống, chứa tài liệu khiêu dâm hoặc có thể bị phản đối (theo xác định của chúng tôi);
 • mang tính phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác;
 • bắt nạt, đe dọa, làm nhục hoặc lăng mạ bất kỳ người nào;
 • thúc đẩy, tạo điều kiện hoặc hỗ trợ bất kỳ ai thúc đẩy và tạo điều kiện cho các hành động khủng bố;
 • vi phạm hoặc hỗ trợ bất kỳ ai vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư của bên thứ ba;
 • lừa dối, trình bày sai danh tính hoặc mối quan hệ của bạn với bất kỳ người nào và/hoặc đánh lừa bất kỳ ai về mối quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc ngụ ý rằng Đóng góp được thực hiện bởi người khác không phải là bạn;
 • chứa quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, mô hình kim tự tháp, thư dây chuyền, thư rác, gửi thư hàng loạt hoặc các hình thức chào mời khác đã được 'trả tiền', dù bằng tiền hay hiện vật; hoặc
 • trình bày sai danh tính của bạn hoặc Người đóng góp đến từ ai.
BÁO CÁO VI PHẠM CHÍNH SÁCH NÀY
Chúng tôi có thể nhưng không có nghĩa vụ xem xét hoặc kiểm duyệt Đóng góp được thực hiện trên Dịch vụ và chúng tôi loại trừ rõ ràng trách nhiệm pháp lý của mình đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại do bất kỳ người dùng nào vi phạm Chính sách này của chúng tôi.
Nếu bạn cho rằng bất kỳ Nội dung hoặc Đóng góp nào:
 • vi phạm Chính sách này, vui lòng truy cập https://soursz.com/help hoặc tham khảo chi tiết liên hệ ở cuối tài liệu này để cho chúng tôi biết Nội dung hoặc Đóng góp nào vi phạm Chính sách này và tại sao; hoặc
 • vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba, vui lòng xem Điều khoản pháp lý của chúng tôi để biết thông tin về quy trình báo cáo vi phạm bản quyền của chúng tôi tại đây: https://soursz.com/terms-of-use/ .
Chúng tôi sẽ xác định một cách hợp lý liệu Nội dung hoặc Đóng góp có vi phạm Chính sách này hay không.
HẬU QUẢ CỦA VI PHẠM CHÍNH SÁCH NÀY
Hậu quả của việc vi phạm Chính sách của chúng tôi sẽ khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm và lịch sử của người dùng trên Dịch vụ, ví dụ:
Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể đưa ra cảnh báo cho bạn và/hoặc xóa Đóng góp vi phạm, tuy nhiên, nếu vi phạm của bạn nghiêm trọng hoặc nếu bạn tiếp tục vi phạm Điều khoản pháp lý và Chính sách này của chúng tôi, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, đồng thời vô hiệu hóa tài khoản của bạn nếu có. Chúng tôi cũng có thể thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc đưa ra các thủ tục pháp lý chống lại bạn khi chúng tôi tin rằng có rủi ro thực sự đối với một cá nhân hoặc mối đe dọa đối với an toàn công cộng.
Chúng tôi loại trừ trách nhiệm pháp lý của mình đối với mọi hành động mà chúng tôi có thể thực hiện để ứng phó với bất kỳ hành vi vi phạm Chính sách này nào của bạn.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM
Swiss Creative Global Sàrl, her zaman en iyi hizmeti sunmaya ve en iyi hizmeti vermeye devam edecektir. Swiss Creative Global Sàrl không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ người dùng hoặc Nội dung hoặc Đóng góp nào khác được tạo, duy trì, lưu trữ, truyền hoặc có thể truy cập trên hoặc thông qua Dịch vụ và không có nghĩa vụ giám sát hoặc thực hiện bất kỳ quyền kiểm soát biên tập nào đối với tài liệu đó. Nếu Swiss Creative Global Sàrl biết rằng bất kỳ Nội dung hoặc Đóng góp nào như vậy vi phạm Chính sách này, Swiss Creative Global Sàrl, Swiss Creative Global Sàrl, Swiss Creative Global Sàrl, Swiss Creative Global Sàrl, Swiss Creative Global Sàrl, Swiss Creative Global Sàrl, Swiss Creative Global Sàrl, Swiss Creative Global Sàrl, Swiss Creative Global Sàrl, Swiss Creative Global Sàrl, Swiss Creative Global Sàrl, Swiss Creative Global Sàrl, Swiss Creative Global Sàrl, Swiss Creative Global Sàrl. Trừ khi có quy định khác trong Chính sách này, Swiss Creative Global Sàrl từ chối mọi nghĩa vụ đối với bất kỳ người nào chưa ký kết thỏa thuận với Swiss Creative Global Sàrl về việc sử dụng Dịch vụ.
BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ CHÍNH SÁCH NÀY NHƯ THẾ NÀO?
Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào hoặc muốn báo cáo bất kỳ Nội dung hoặc Đóng góp có vấn đề nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách:
Hình thức liên hệ trực tuyến: https://soursz.com/help